Histform

Histform

Norsk standard for transkribering og utveksling av nominative folketellingsdata for årene 1865 - 1910

INNHOLD

Histform er felles standard for formater og instrukser for transkribering og utveksling av folketellingsdata i Norge. Standarden er utarbeidet etter initiativ fra Landslaget for lokalhistorie.

Transkriberingsstandarden består av en fastlagt post- og feltstruktur for datafilene for hver av de ulike kildetypene (1865, 1875, 1870, 1875, 1885, 1891, 1900 og 1910), og ett felles sett med anbefalte transkriberingsinstrukser for disse tellingene. Disse standardene tar hensyn til kildetrohet og effektivitet i transkriberingsarbeidet. Utvekslingsstandarden består av en fastlagt post- og feltstruktur for hver kildetype, ikke nødvendigvis identisk med den tilsvarende i transkriberingsstandarden, samt regler for visse dataverdiers utseende. Utvekslingsstandardene er mer generelle og skal gjøre det enklere anskaffe data sammen med ulike typer programvare som er i bruk blant norske historikere. Standarden vil også gjøre det lettere å utnytte ulike datasett i komparativ forskning.

Som grunnlag for standarden er det benyttet en mengde kopier av de originale folketellingskildene, Statistisk sentralbyrås instrukser for folketellingsarbeidet da det ble utført, og dokumentasjon av hvordan folketellingsmaterialet siden er blitt transkribert, lagret og viderebehandlet med datamaskin ved de forskjellige institusjoner her i landet.

Komiteen

Komiteen som har utarbeidet Histform har bestått av følgende personer:

  • Lars Nygaard, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  • Ola Tovmo, Dovre Data Arkiv og GDS Oppland
  • Stale Dyrvik, Historisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Bjørg Fjellbakk, TNM, Teleslekt
  • Ivar Fonnes, Riksarkivet
  • Gunnar Thorvaldsen, RHD
  • Terje Holtet, RHD