Søking i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910 - Registreringssentral for historiske data

Søking i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910

Fyll ut ett eller flere navnefelt:

Fornavn:

Etternavn:

Fødested:

Bosted:

Velg tellingsår:

Fylkeoversikt: Avgrens søket til ett eller flere fylker hvis det er ønskelig.Avgrens søkinga til kommuner innenfor valgt fylke:

Bruksanvisning

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i. - Les bruksanvisningen for ytterligere informasjon.

Hva som er transkribert

1865-, 1900-, og 1910-tellinger er landsdekkende.
*1875 tellingen er bare delvis fullregistrert. Oversikten over hva som er fullregistrert og utvalgsregistrert finner du her Vesentlige deler av 1865-,1900-, og 1910-tellingene er registrert av Digitalarkivet

Historisk Befolkningsregister

Norsk Historisk Befolkningsregister (HBR) er et nasjonalt infrastrukturprosjekt med NFR‐finansiering for femårsperioden 2014‐2018. Registeret vil når det står ferdig omfatte et tidsløp på over 200 år, der du kan følge mennesker fra vogge til grav og fra slektsledd til slektsledd. Globalt sett vil registeret fremstå som unikt for forskere innen eksempelvis medisin, samfunnsvitenskap og lokalhistorie, og for slektsforskere vil registeret blant annet kunne tilby en tjeneste der relevante slektstre kan kobles sammen.

Registeret blir virkeliggjort gjennom lenking av hendelser fra kirkebøker (dåp, vielse og begravelse) og folketellinger. Mye av dette lenkingsarbeidet gjøres hos oss, med automatiske lenkingsprosedyrer – men, som du sikkert har erfart selv, så byr kildematerialet på mange utfordringer, det være seg ulike stavelser av navn og varierende fødselsår for én og samme person. Vi trenger derfor ditt bidrag! Er du slektsforsker, og ønsker du å bidra til fellesskapet, henvend deg til: histreg@nr.no