Søkbare kilder - Registreringssentral for historiske data

Søkbare kilder

Her er oversikten over de søkbare databasene som RHD tilbyr

Søk i kirkebøker Sølvskatten for 1816

Alle databasene under dette punktet dekker større deler av landet slik som fylker. Oftes er det de tre nordnorske fylkene dekt.

Folketellingen for 1885 Folketellingen for 1891 Register over skifteprotokoller

Alle databasene under dette punktet dekker mindre deler av landet slik som kommuner.