Avansert søk i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910 - Registreringssentral for historiske data

Avansert søk i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910

Velg utlistingsfelt


Fyll ut ett eller flere felt:


Kjønn:
Fødselsår
Fra Til
Velg tellingsår:  

Fylkeoversikt: Avgrens søket til ett eller flere fylker hvis det er ønskelig.Avgrens søkinga til kommuner innenfor valgt fylke:

Bruksanvisning

Fyll ut ett eller flere av feltene ovenfor. Trykk deretter på knappen for tellingsår for å starte selve søket. Velg ut et eller flere områder/fylker dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Ingen avkryssing i boksene utfører et søk i hele landet. Avkryssing kun i boksene for fylke utfører søk i hele fylket. Avkryssing i boksen Avgrens søkinga til kommuner innenfor hvert fylke, i tillegg til avkryssing i boksene for fylke, vi gi en detaljert kommuneoversikt hvor man må krysse av for hvilke kommuner man ønsker å søke i. - Les bruksanvisningen for ytterligere informasjon.

Hva som er transkribert

1865-, 1900-, og 1910-tellinger er landsdekkende.
*1875 tellingen er bare delvis fullregistrert. Oversikten over hva som er fullregistrert og utvalgsregistrert finner du her Vesentlige deler av 1865-,1900-, og 1910-tellingene er registrert av Digitalarkivet