Foto: Trygve Andersen

Registreringssentral for historiske data


       

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.

Hovedformålet er å transkribere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning.

Enkelt søk i folketellingene

Avansert søk i folketellingene

Søk i kirkebøkene

Søk i matrikkel 1886