Søk i kirkebøker - Registreringssentral for historiske data

Søk i kirkebøker

Fyll ut ett eller flere navnefelt:

Fornavn:

Etternavn:

Bosted:

Fra årstall: 

 til: 

Søk i kirkebok:

Forklaringer:
(1700-1800) - Angir tidsperioden som er registrert.
(1700..1800) - Viser at ikke hele perioden er registrert.

Bruksanvisning

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Velg kirkebok, og deretter et eller flere områder dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Bruk søkeresultatet for å få flere opplysninger. Trykk deretter på knapp for søk for å starte søket.

    Noen viktige momenter:
  • Man kan søke på personer som er registrert i kildene med fornavn, etternavn eller bosted.
    Et søk på fornavn vil søke kun på fornavnsfelt i kilden, ikke bare for hovedpersoner, men også for andre personer som er registrert med fornavn i kilden. Personer som er registrert med f.eks. fornavn og etternavn i samme felt, eksempelvis forlovere, vil ikke bli inkludert i søket.
  • Man kan også søke kun på sted. Ved å velge f.eks. Hammerfest og begravelse vil søket gi de 200 første registrerte begravelsene for Hammerfest.
  • Man kan begrense søket med å angi tidsperiode. Man kan oppgi øvre og nedre tidsgrense eller kun en av delene.
  • For øvrig gjelder de samme regler som ved søking i folketellingene.

Spørsmål vedrørende tjenesten sendes til RHD.

Hva som er transkribert

En fullstendig oversikt over hva som er transkribert av RHD finnes her.

Historisk Befolkningsregister

Norsk Historisk Befolkningsregister (HBR) er et nasjonalt infrastrukturprosjekt med NFR‐finansiering for femårsperioden 2014‐2018. Registeret vil når det står ferdig omfatte et tidsløp på over 200 år, der du kan følge mennesker fra vogge til grav og fra slektsledd til slektsledd. Globalt sett vil registeret fremstå som unikt for forskere innen eksempelvis medisin, samfunnsvitenskap og lokalhistorie, og for slektsforskere vil registeret blant annet kunne tilby en tjeneste der relevante slektstre kan kobles sammen.

Registeret blir virkeliggjort gjennom lenking av hendelser fra kirkebøker (dåp, vielse og begravelse) og folketellinger. Mye av dette lenkingsarbeidet gjøres hos oss, med automatiske lenkingsprosedyrer – men, som du sikkert har erfart selv, så byr kildematerialet på mange utfordringer, det være seg ulike stavelser av navn og varierende fødselsår for én og samme person. Vi trenger derfor ditt bidrag! Er du slektsforsker, og ønsker du å bidra til fellesskapet, henvend deg til: histreg@nr.no