Histform - Appendix

Histform - Appendix

Appendix

A: Oversikt over forkortelser for folketellingene 1865-1910

Følgende forkortelser benyttes i de respektive feltene både i registrerings- og utvekslingsformatene. Forkortelsene skrives alltid med kun små bokstaver.

KJØNN:

m = mann
k = kvinne
!! = ubestemmelig kjønn

BOSTATUS:

b = bosatt på stedet
mt = midlertidig tilstede
f = (midlertidig) fraværende

STILLING I FAMILIEN:

hf = husfar
hm = husmor
hp = (selv) hovedperson
hu = hustru
s = sønn
d = datter
tj = tjenestetyende
fl = losjerende, hørende til familien
el = enslig losjerende
b = besøkende

EKTESKAPELIG STILLING:

ug = ugift
g = gift
e = enke/enkemann
s = separert
f = fraskilt

SYKDOMSTILSTAND:

b = blind
d = døv/døvstum
s = sinnssyk/sinnssvak
a = åndssvak

NASJONALITET:

n = norsk
l = lappisk
lf = lappisk, fastboende
ln = lappisk, nomadiserende
f = finsk (kvensk)
k = kvensk (finsk)
b = blandet

SPRÅK:

n = norsk
l = lappisk
f = finsk (kvensk)

UTSÆD:

hv = hvete
ru = rug
by = bygg
bl = blandkorn
ha = havre
er = erter
vi = vikker
gr = grønnfôr (havre e a)
po = poteter
ro = rotfrukter
gu = gulerøtter
tu = turnips
ka = kålrabi
fr = gressfrø

HAGE OG FRUKTTRÆR:

aah = areal av hage
kj = kjøkkenhage
ft = frukttrær

KREATURHOLD:

he = hest
fø = hest under 3 år
0-1he = hest under 1 år
1-3he = hest 1 til 3 år
3-5he = hest 3 til 5 år
5-16he = hest 5 til 16 år
16-he = hest over 16 år
hi = hingst
va = vallak
ho = hoppe
ox = okse
ty = tyr
ku = ku
ka = kalv, ungnaut
0-1st = storfe under 1 år
1-2st = storfe 1 til 3 år
2-st = storfe over 2 år
få = får, lam
0-1få = får under 1 år
1-få = får over 1 år
gj = geit, kid
0-1gj = geit under 1 år
1-gj = geit over 1 år
sv = svin, gris
0-1sv = svin under 1 år
1-sv = svin over 1 år
re = reinsdyr
0-1re = rein under 1 år
1-re = rein over 1 år
hø = høns
æn = ender
gjæ = gjess
kl = kalkun
bi = bier

KJØRETØY OG MASKINER:

1arbv = arbeidsvogner (4-hjulede og 1-spendte)
2arbv = arbeidsvogner (4-hjulede og 2-spendte)
arbv = arbeidsvogner (4-hjulede)
arbk = arbeidskjerrer (2-hjulede)
sm = slå- og meiemaskiner
sam = såmaskiner

BEBOELSES- OG NÆRINGSLOKALITETER:

le = leilighet
le3 = leilighet med 3 værelser (eksempel)
le. = leilighet med uspesifisert antall værelser
bu = butikklokaler
ko = kontorlokaler
ve = verkstedlokaler
fa = fabrikklokaler
an = andre (nærings-)lokaler

(Denne siste gruppen med forkortelser er aktuelle kun i poster av typen BOSTED for byene i 1910.)


B: Eksempel på dokumentasjonsfil (oppdiktet)

Dokumentasjon for datafilen: F8650432.UTV (Se Teknisk spesifikasjon, pkt 8.)

Filens innhold:
10 poster(maks lengde 124 tegn) av posttype 1 (TELLINGSKRETS)
445 poster (maks lengde 184 tegn) av posttype 2 (BOSTED)
3178 poster(maks lengde 312 tegn) av posttype 5 (PERSON)
456 poster(maks lengde 89 tegn) av posttype 7 (JORDBRUK)
0 poster(maks lengde 0 tegn) av posttype 9 (INFORMASJON)

TELLINGSKRETS (posttype 1):

10 verdier (maks lengde 4 tegn) i felt 1 (Folketellingsår)
10 verdier (maks lengde 4 tegn) i felt 2 (Kommunenummer)
10 verdier (maks lengde 3 tegn) i felt 3 (Kretsnummer)
10 verdier (maks lengde 4 tegn) i felt 4 (Bostedsnummer)
10 verdier (maks lengde 2 tegn) i felt 5 (Leilighetsnummer)
10 verdier (maks lengde 1 tegn) i felt 6 (Posttype)
10 verdier (maks lengde 24 tegn) i felt 7 (Tellingskretsens navn)
10 verdier (maks lengde 13 tegn) i felt 8 (Sogn)
10 verdier (maks lengde 8 tegn) i felt 9 (Prestegjeld)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 10 (Herred / By)
3 verdier (maks lengde 49 tegn) i felt 11 (Merknader)

BOSTED (posttype 2):

445 verdier (maks lengde 4 tegn) i felt 1 (Folketellingsår)
445 verdier (maks lengde 4 tegn) i felt 2 (Kommunenummer)
445 verdier (maks lengde 3 tegn) i felt 3 (Kretsnummer)
445 verdier (maks lengde 6 tegn) i felt 4 (Bostedsnummer)
445 verdier (maks lengde 2 tegn) i felt 5 (Leilighetsnummer)
445 verdier (maks lengde 1 tegn) i felt 6 (Posttype)
445 verdier (maks lengde 28 tegn) i felt 7 (Bostedets navn)
413 verdier (maks lengde 6 tegn) i felt 8 (Matrikkelnummer/Gårdsnummer
398 verdier (maks lengde 15 tegn) i felt 9 (Løpenummer/Bruksnummer)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 10 (Antall tilstedeværende pers
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 11 (Antall hjemmehørende person
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 12 (Antall personsedler)
445 verdier (maks lengde 1 tegn) i felt 13 (Antall husholdninger)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 14 (Side-/uthusbygning med natt
445 verdier (maks lengde 1 tegn) i felt 15 (Antall slike bygninger)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 16 (Hvilke slike bygninger)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 17 (Jordbruksspørsmål)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 18 (Antall personer i fjøs)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 19 (Antall personer i stall)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 20 (3. sidebygning)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 21 (Antall personer i 3. sideby
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 22 (4. sidebygning)
0 verdier (maks lengde 0 tegn) i felt 23 (Antall personer i 4. sideby
31 verdier (maks lengde 102 tegn) i felt 24 (Merknader)

PERSON (posttype 5):
.................................. tilsvarende

JORDBRUK (posttype 7):
.................................. tilsvarende

Kildegrunnlag:
Folketellingen 31.desember 1865 for Rendalens prestegjeld. Omfatter Øvre Rendalen hovedsogn og Ytre Rendalen annexsogn. Originalen oppbevares i Riksarkivet. Registrering på grunnlag av fotokopi produsert via mikrofilm.

Eventuelle spesielle forhold i kilden:
Deler av materialet for tellingskrets 10, "Det Østerdalske Fjelddistrikt" er vannskadet med til dels utflytende skrift.

Filens tilblivelse:
Registrert av Kari Jensen ved Registreringssentral for historiske data i Målselv i april-juni 1986. Korrekturlest av Bente Nilsen og Knut Kaldbekken samme sted i september 1986. Maskinelt testet ved RHD i Tromsø i oktober samme år. Konvertert over til Histforms utvekslingsformat ved TeleSlekts avdeling i Kongsvinger i august 1995.

Eventuelle avvik fra Histform-standarden:
Poster av typen INFORMASJON er ikke innført i tråd med registreringsinstruksene. Merknadsfeltene i de andre posttypene er benyttet isteden.