Bruksanvisning - avansert søk

Bruksanvisning - avansert søk

Bruksanvisning - avansert søk

Søkemulighetene i avansert søk er de samme som for enkelt søk. Det som er ulikt er at flere utlistningsfelt kan velges samt at man kan søke på flere kriterier. Likevel er det noen viktige forskjeller som er bekrevet under.


Eksakt søk og trunkering

I motsetning til enkelt søk blir det utført eksakte søk utfra søkestrengen. Det vil si at hvis man søker på fødested Saltdal søker programmet etter alle personer som har den ekstakte strengen 'Saltdal' i fødestedsfeltet. Hvis man vil søker etter alle som har en streng i fødestedsfeltet som begynner på Saltdal må man legge til trunkeringstegnet %. Det vil si Saltdal%.


Søk på fødested ved bruk av fødestedskoder

Søk på fødested ved å bruke fødestedskoder vil gi et resultat som er helt presist og nøyaktig, sammenlignet med tekstsøk på fødested, siden fødestedskoder inkluderer alle forskjellige skrivemåtene av et fødested.

Sverige

I eksemplet til høyre søker man f eks etter personer som er født i "Sverige". Resultatet viser at 6.469 personer i folketellinga for Kristiania år 1900 er født i "Sverige" når man søker etter fødestedsopplysningen "Sverige" skrevet med tekst.

4050

I eksemplet til høyre søker man etter personer som har fødestedkoden for Sverige, som er 4050. Resultatet viser at 13.136 personer i folketellinga for Kristiania år 1900 er født i "Sverige".

Se de forskjellige fødestedskodene for Norge og utlandet.

De ulike søkealternativene

Det er mulig å foreta 5 ulike søkemåter på fødestedskoder. De ulike alternativene vises nedenfor:

1) Eksemplet viser søk på alle personer som har fødestedskoden 1840 (Saltdal kommune i Nordland). Ved å skrive 1840 som søkekriterium vil kun personer med Saltdal kommune som fødested bli listet opp.

2) Eksemplet viser søk på alle personer som ikke har fødestedskode 1840. Søkemåten kan brukes for å liste opp alle som er født utenfor en valgt kommune. Ved f eks å skrive 1840- som søkekriterium og samtidig avgrense søket geografisk til Saltdal kommune, vil alle som bor i Saltdal kommune, men som er født utenfor kommunen, bli listet opp.

3) Eksemplet viser søk på alle personer som har fødestedkode 1840, men eskluderer søk i Saltdal kommune. Søkemåten kan brukes for å liste opp alle som er født i Saltdal foruten de som er bosatt i Saltdal. Ved f eks å skrive 1840! som søkekriterium og avgrense søket geografisk til Nordland, vil alle som er født i Saltdal og bosatt i Nordland forutenom Saltdal, bli listet opp.

4) Eksemplet viser søk på alle personer som har fødestedkode fra og med 1840 til og med 1849. Ved f eks å skrive 1840-1849 som søkekriterium vil alle som er født i kommunene fra og med Saltdal til og med Hamarøy bli listet opp i stigende rekkefølge for kommunenummer.

5) Eksemplet viser er en kombinasjon av søk i eksempel 3 og 4. Ved f eks å skrive 1840-1849! som søkekriterium vil alle som har fødested fra og med kommunenummer 1840 til og med 1849, men hvor man ekskluderer søk i de nevnte kommunene, bli listet opp.

6) De tre eksemplene viser søk som gir mulighet til å søke på intervaller av fødestedskoder. Intervallene markeres ved tegn, større-enn (>), mindre-enn (<) eller stjerne (*) eller en kombinasjon av disse. Selv om større- og mindre-enn tegnet plasseres bak fødestedskoden, blir dette behandlet som om det er plassert framfor fødestedskoden. 1840< lister opp alle personer med fødestedkode mindre enn 1840. 1840> lister opp alle personer med fødestedkode større enn 1840. 18* søker på alle med fødestedskode som begynner på 18. I dette tilfellet vil det si Nordland fylke.