Folketellinger tilgjengelig i RHDs søkbare database

Folketellinger tilgjengelig i RHDs søkbare database

Folketellinger tilgjengelig i RHDs søkbare database

Oversikten viser antall personposter som transkribert for de tre tellingene for hver kommune. Husk at 1865-tellingen ble transkribert etter prestegjeld.

Forklaring som gjelder for alle tellingene:

Antall = Antall individer i tellingsåret.

÷ = Kommunen eksisterte ikke på det angitte tellingsår.

Forklaring som gjelder kun for 1865, 1900 og 1910:

RHD = Folketellinger transkribert av RHD.

DA = Folketellinger transkribert av Digitalarkivet (DA).

*Kristiania 1900 og 1910 er transkribert av både RHD og Digitalarkivet

Forklaring som gjelder kun for 1875:

(Antall) = Antallet representerer et 2% utvalg. I disse kommunene er kun 2% av befolkningen transkribert.

1875-tellingen for de ulike kommunene er transkribert av RHD foruten følgende kommuner:

Kommnr Kommunenavn Antall 1865 Antall 1875 Antall 1900 Antall 1910  1865-telling 
 registrert av 
 1900-telling 
 registrert av 
 1910-telling 
 registrert av 
000 Skipslistene ÷ 0 17295   DA DA  
Ø s t f o l d
101 Halden 9217 9984 12243 12404 DA DA DA
102 Sarpsborg 2989 3341 7117 10166 DA DA DA
103 Fredrikstad 4819 8078 15222 16008 DA DA DA
104 Moss 4129 5209 9189 8839 RHD RHD DA
111 Hvaler 2313 2556 4017 4348 DA DA DA
112 Torsnes ÷ ÷ ÷ 1549      
113 Borge 3087 4193 6857 6554 DA DA DA
114 Varteig 1405 1373 1136 1181 DA DA DA
115 Skjeberg 4583 4376 4870 6115 DA DA DA
116 Berg 3613 3845 5092 5751 DA DA DA
117 Idd 3230 3645 5241 6715 DA DA DA
118 Aremark 4260 4066 3803 1876 DA DA DA
119 Øymark ÷ ÷ ÷ 2089     DA
120 Rødenes 2619 2407 1902 1400 DA DA DA
121 Rømskog ÷ ÷ ÷ 534     DA
122 Trøgstad 4723 4469 3619 3614 DA DA DA
123 Spydeberg 2810 2663 2651 2427 DA DA DA
124 Askim 2372 2489 3708 3369 DA DA DA
125 Eidsberg 6101 5621 5551 6223 DA DA DA
126 Mysen ÷ ÷ ÷ ÷      
127 Skiptvet 3036 2842 2264 2461 DA DA DA
128 Rakkestad 6464 6020 5411 5642 DA DA DA
129 Degernes ÷ ÷ ÷ ÷      
130 Tune 6682 7154 8084 10600 DA DA DA
131 Rolvsøy ÷ ÷ ÷ ÷      
132 Glemmen 4623 6555 12135 10536 DA DA DA
133 Kråkerøy ÷ ÷ ÷ 3375     DA
134 Onsøy 3650 5230 6969 7754 DA DA DA
135 Råde 3069 3074 2825 2974 DA DA DA
136 Rygge 2794 2788 3420 3636 DA DA DA
137 Våler 2846 2778 2334 2293 DA   DA
138 Hobøl 2445 2415 2281 2350 DA DA DA
194 Jeløy 970 (11) 1688 2940 RHD RHD DA
A k e r s h u s
201 Son ÷ 751 750 604   DA DA
202 Hvitsten ÷ 166 111 78   DA DA
203 Drøbak 1658 2161 2334 2014 RHD DA DA
204 Hølen ÷ 267 169 173   DA DA
211 Vestby 4229 3123 2894 2841 DA DA DA
212 Kråkstad 3115 3152 3279 3658 DA DA DA
213 Ski ÷ ÷ ÷ ÷      
214 Ås 2708 2763 3017 3222 DA DA DA
215 Frogn 1862 1952 2094 2129 RHD DA DA
216 Nesodden 1593 1786 2230 2786 RHD RHD DA
217 Oppegård ÷ ÷ ÷ ÷      
218 Aker 18991 31400 22841 30678 DA DA DA
219 Bærum ÷ ÷ 5871 11347   DA DA
220 Asker 8406 9611 4595 5322 RHD DA DA
221 Søndre Høland 6484 6182 5842 5265 DA DA DA
222 Nordre Høland ÷ ÷ ÷ ÷      
223 Setskog ÷ ÷ ÷ 850     DA
224 Aurskog 4837 4629 4129 4735 DA DA DA
225 Blaker ÷ ÷ ÷ ÷      
226 Sørum 3087 2773 2564 2810 DA DA DA
227 Fet 4105 4425 4254 4449 DA DA DA
228 Rælingen ÷ ÷ ÷ ÷      
229 Enebakk 3960 3989 3087 3284 DA DA DA
230 Lørenskog ÷ ÷ ÷ 1298     DA
231 Skedsmo 4200 4965 8536 3773 RHD DA DA
232 Lillestrøm ÷ ÷ ÷ 4413     DA
233 Nittedal 2563 2526 2754 2868 DA DA DA
234 Gjerdrum 1985 1775 1724 1683 DA DA DA
235 Ullensaker 7374 6367 5857 6085 RHD RHD DA
236 Nes 9329 8644 8122 8672 DA DA DA
237 Eidsvoll 8262 7613 9729 9894 DA DA DA
238 Nannestad 3370 4190 4022 4172 DA DA DA
239 Hurdal 3842 3387 1957 1796 DA DA DA
240 Feiring ÷ ÷ 1195 1137   DA DA
K r i s t i a n i a
301 Kristiania 53653 77676 231926 247210 DA * *
H e d m a r k
401 Hamar 1869 2350 6164 6315 DA DA DA
402 Kongsvinger 1000 1180 1562 1685 DA DA DA
411 Næs 4448 4048 3337 3674 DA   DA
412 Ringsaker 11367 10992 10808 11628 DA DA DA
413 Furnes ÷ ÷ 3884 3970   DA DA
414 Vang 8431 8620 5835 6570 DA DA DA
415 Løten 4541 4556 5226 5761 DA   DA
416 Romedal 4927 5077 4639 5082 DA DA DA
417 Stange 6763 6297 6794 7286 DA DA DA
418 Nord-Odal 4308 4273 4289 4520 DA DA DA
419 Sør-Odal 7117 7075 6467 6668 DA DA DA
420 Eidskog 6920 6312 6126 6164 DA DA DA
421 Vinger 6224 5863 4612 4750 DA DA DA
422 Brandval 3954 3968 3943 3905 DA DA DA
423 Grue 6453 6496 6068 6483 RHD RHD DA
424 Hof 3481 3302 3188 3307 DA DA DA
425 Åsnes 4539 4650 5033 5451 DA DA DA
426 Våler 4119 4035 3814 3973 DA   DA
427 Elverum 6530 7276 9047 10752 DA DA DA
428 Trysil 4268 5137 6515 6834   RHD DA
429 Åmot 5189 3645 3752 3842 DA DA DA
430 Stor-Elvdal ÷ 3293 3540 3790   DA DA
431 Sollia ÷ 452 464 450   DA DA
432 Ytre Rendal 3179 3530 1860 2183 RHD RHD DA
433 Øvre Rendal ÷ ÷ 2114 2145   RHD DA
434 Engerdal ÷ ÷ ÷ ÷      
435 Os ÷ ÷ ÷ ÷      
436 Tolga 3024 3510 3278 3816 DA DA DA
437 Tynset 2975 3115 3211 3642 DA DA DA
438 Alvdal 3192 3422 3473 4519 DA DA DA
439 Folldal ÷ ÷ ÷ ÷     DA
440 Kvikne 1344 1387 1249 1521 DA DA DA
O p p l a n d
501 Lillehammer 1676 1590 3270 4077 RHD RHD DA
502 Gjøvik 626 1160 3298 4141 DA DA DA
511 Dovre 2537 2478 2205 2530 RHD   DA
512 Lesja 3664 3276 2633 2477 RHD RHD DA
513 Skjåk 2692 2664 2385 2314 RHD RHD DA
514 Lom ÷ 3161 2722 2424     DA
515 Vågå 7659 7162 6476 3021 DA DA DA
516 Heidal ÷ ÷ ÷ 1247     DA
517 Sel ÷ ÷ ÷ 2495     DA
518 Nord-Fron 5261 5257 4547 4349 RHD DA DA
519 Sør-Fron 3824 3326 3152 3026 RHD DA DA
520 Ringebu 5010 4912 4636 4509 DA   DA
521 Øyer 4174 3745 3274 3077 RHD RHD DA
522 Østre Gausdal 6476 6000 2753 2878 RHD RHD DA
523 Vestre Gausdal ÷ ÷ 2418 2392   RHD DA
524 Fåberg 6337 5759 5419 5522 RHD RHD DA
525 Biri 5465 2658 4989 2849 DA DA DA
526 Snertingdal ÷ ÷ ÷ 2079     DA
527 Vardal 4114 3995 4419 5261 DA DA DA
528 Østre Toten 7787 7326 8131 8470 DA DA DA
529 Vestre Toten 7534 6949 7753 4119 DA DA DA
530 Eina ÷ ÷ ÷ 1202     DA
531 Kolbu ÷ ÷ ÷ 2462     DA
532 Jevnaker 5930 5929 3979 4213 RHD RHD DA
533 Lunner ÷ ÷ 3411 4315   DA DA
534 Gran 10129 9111 4242 4303 DA DA DA
535 Brandbu ÷ ÷ 5194 5013   DA DA
536 Søndre Land 10229 4679 5839 5522 DA DA DA
537 Fluberg ÷ ÷ ÷ ÷      
538 Nordre Land ÷ 4959 4848 4922   DA DA
539 Torpa ÷ ÷ ÷ ÷      
540 Sør-Aurdal 5974 5722 3923 4203 DA DA DA
541 Etnedal ÷ ÷ 1757 1927   DA DA
542 Nord-Aurdal 6074 5221 4571 4738 DA DA DA
543 Vestre Slidre 3255 3053 2715 2515 DA DA DA
544 Øystre Slidre 2551 2512 2264 2443 DA DA DA
545 Vang i Oppland 2697 2476 2148 1908 DA DA DA
580 Solliden 386 ÷ ÷ ÷ DA    
B u s k e r u d
601 Hønefoss 1025 1169 2069 2768 DA DA DA
602 Drammen 14126 19195 23763 25598 DA DA DA
603 Holmsbu ÷ 461 408 410   DA DA
604 Kongsberg 5461 4453 5785 6298 DA DA DA
611 Tyristrand ÷ ÷ ÷ ÷      
612 Hole 4009 4175 3507 3548 DA DA DA
613 Norderhov 6846 7059 8648 9956 DA DA DA
614 Ådal 2382 2319 2976 3563 DA DA DA
615 Flå ÷ ÷ ÷ 1744     DA
616 Nes 4638 4269 3833 2366 DA   DA
617 Gol ÷ 4302 2268 2369   DA DA
618 Hemsedal ÷ ÷ 1437 1372   DA DA
619 Ål 5929 3722 3372 3498 DA DA DA
620 Hol ÷ 2362 1941 2189 DA DA DA
621 Sigdal 6557 6424 6381 3780 DA DA DA
622 Krødsherad ÷ ÷ ÷ 2636     DA
623 Modum 7555 7404 9220 10919 DA DA DA
624 Øvre Eiker 11784 11869 7786 8531 DA DA DA
625 Nedre Eiker ÷ ÷ 4770 5929   DA DA
626 Lier 6392 7099 8160 9059 DA DA DA
627 Røyken 2547 2883 4124 4696 DA DA DA
628 Hurum 2964 2503 3191 4377 DA DA DA
629 Ytre Sandsvær 4370 4799 4967 3410 DA DA DA
630 Øvre Sandsvær ÷ ÷ ÷ 2633     DA
631 Flesberg 3179 2704 2220 2313 DA DA DA
632 Rollag 1869 1786 1424 1390 DA DA DA
633 Nore 3428 3462 3049 1568 DA DA DA
634 Uvdal ÷ ÷ ÷ 1387     DA
680 Strømmen ÷ ÷ ÷ ÷      
690 Strømsgodset ÷ ÷ ÷ ÷      
V e s t f o l d
701 Svelvik 1567 1765 1254 1072 RHD DA RHD
702 Holmestrand 2085 2258 2620 2438 RHD DA RHD
703 Horten 6196 5582 9492 10023 RHD DA RHD
704 Åsgårdstrand 446 535 426 375 RHD DA RHD
705 Tønsberg 4539 5238 8848 10125 RHD DA RHD
706 Sandefjord 1796 2483 5195 5322 RHD RHD RHD
707 Larvik 6298 7956 10943 10248 RHD DA RHD
708 Stavern ÷ ÷ ÷ ÷      
711 Strømm 1226 1281 1642 1484 RHD DA DA
712 Skoger 4166 3331 4335 5577 RHD DA DA
713 Sande 3599 3564 3942 4083 RHD RHD DA
714 Hof 2375 2174 2268 2331 RHD DA DA
715 Botne 2144 2041 2535 2605 RHD DA DA
716 Våle 2494 2559 2633 2746 RHD DA DA
717 Borre 3006 2875 2974 3109 RHD DA DA
718 Ramnes 3024 3087 2973 2963 RHD DA DA
719 Andebu 2671 2698 2757 2696 RHD DA DA
720 Stokke 5055 5446 5180 5055 RHD DA DA
721 Sem 5169 6038 5824 6540 RHD DA DA
722 Nøtterøy 7435 8761 5842 6026 RHD DA DA
723 Tjøme ÷ ÷ 3116 3091   DA DA
724 Sandar 5424 6354 7100 8030 RHD RHD DA
725 Tjølling 3018 3391 3702 3587 RHD DA DA
726 Brunlanes 4131 4259 4589 4671 RHD DA DA
727 Hedrum 4032 3990 3982 4361 RHD DA DA
728 Lardal 2431 2580 2449 2435 RHD DA DA
798 Fredriksværn 1014 1207 1011 1005 RHD DA DA
T e l e m a r k
801 Kragerø 4089 4935 5421 5139 DA DA DA
802 Langesund ÷ 1065 1421 1608   DA DA
803 Stathelle ÷ 462 505 495   DA DA
804 Brevik 2163 2288 2361 2178 DA DA DA
805 Porsgrunn 2776 3570 5082 4963 DA DA RHD
806 Skien 4777 5551 8705 12265 DA DA DA
807 Notodden ÷ ÷ ÷ ÷      
811 Siljan 1088 1039 871 899 DA DA DA
812 Gjerpen 4757 4377 7178 8265 DA DA DA
813 Eidanger 2723 3108 3862 3934 DA DA DA
814 Bamle 5802 4222 4773 4811 DA DA DA
815 Kragerø ÷ ÷ 4227 4126 DA DA DA
816 Sannidal 5235 6196 2589 2745 DA DA DA
817 Drangedal 3153 3525 4148 4273 DA DA DA
818 Solum 4657 5303 8206 9749 DA DA DA
819 Holla 3293 3309 3919 4210 DA DA DA
820 Lunde ÷ 2151 2288 2332   DA DA
821 4888 2507 2718 2721 DA DA DA
822 Sauherad 3939 3469 3129 3328 DA DA DA
823 Heddal 3127 3071 3821 7835 DA DA DA
824 Gransherrad 2244 2320 1266 1444 DA DA DA
825 Hovin ÷ ÷ 926 859   DA DA
826 Tinn 2631 2651 2429 4898 DA DA DA
827 Hjartdal 2868 2754 2391 2322 DA DA DA
828 Seljord 3855 3774 3123 2950 DA DA DA
829 Kviteseid 3421 3350 3220 3285 DA DA DA
830 Nissedal 1801 1794 1690 1802 DA DA DA
831 Fyresdal 2120 2095 1842 1885 DA DA DA
832 Mo 1903 1937 1901 1698 DA DA DA
833 Lærdal i Telemark 1464 1422 1412 1489 DA DA DA
834 Vinje i Telemark 1888 2023 1744 1687 RHD DA DA
835 Rauland 1077 1094 1010 1098 RHD DA DA
A u s t - A g d e r
901 Risør 2336 2516 1364 3929 DA RHD DA
902 Tvedestrand 1069 1483 1752 1569 DA RHD DA
903 Arendal 3454 4182 4518 10667 DA RHD DA
904 Grimstad 1501 1801 3124 2463 DA RHD DA
905 Lillesand 1233 1458 1388 1284 DA RHD DA
911 Gjerstad 4481 4602 2493 1996 DA DA DA
912 Vegårshei ÷ ÷ 1985 1849   DA DA
913 Søndeled 3474 3658 3964 3373 DA   DA
914 Holt 4145 4664 4437 4246 DA DA DA
915 Dypvåg 3901 4965 3806 3068 DA DA DA
916 Flosta ÷ ÷ ÷ 1824     DA
917 Stokken ÷ ÷ ÷ ÷      
918 Austre Moland 8034 9841 2305 2134 DA DA DA
919 Froland 1980 2112 2518 2775 DA DA DA
920 Øyestad 6163 4530 4615 4781 DA DA DA
921 Tromøy ÷ ÷ 2143 2181   DA DA
922 Hisøy ÷ 2657 2913 2603   DA DA
923 Fjære 4108 5494 5350 5286 RHD RHD DA
924 Landvik 3519 2311 2404 2246 DA DA DA
925 Eide ÷ 818 795 691   DA DA
926 Vestre Moland 2167 2536 2471 2369 DA DA DA
927 Høvåg 2068 2248 2093 2201 DA DA DA
928 Birkenes ÷ 1782 1937 1947   DA DA
929 Åmli 2719 2402 2907 2180 DA DA DA
930 Gjøvdal ÷ ÷ ÷ 621     DA
931 Tovdal ÷ ÷ ÷ 429     DA
932 Mykland ÷ ÷ 749 743   DA DA
933 Herefoss ÷ 1289 609 563   DA DA
934 Vegusdal 3946 ÷ 984 979 DA DA DA
935 Iveland ÷ 2389 1146 1137   DA DA
936 Hornnes ÷ ÷ 1323 1318   DA DA
937 Evje ÷ 1902 948 1268   DA DA
938 Bygland 2227 2231 2218 2281 DA DA DA
939 Hylestad ÷ ÷ ÷ ÷      
940 Valle 2439 2510 2245 1730 DA DA DA
941 Bykle ÷ ÷ ÷ 492     DA
980 Åseral i Aust-Agder 1392 1501 ÷ ÷ DA    
990 Barbu ÷ ÷ 6788 ÷   DA DA
V e s t - A g d e r
1001 Kristiansand 10877 12465 15253 15320 DA RHD DA
1002 Mandal 3842 4090 4133 3560 DA RHD DA
1003 Farsund 1416 1518 1812 1590 DA RHD DA
1004 Flekkefjord 1622 1721 2224 2298 RHD RHD DA
1011 Randesund ÷ ÷ 1142 1289   DA DA
1012 Oddernes 3474 4112 4201 4648 DA DA DA
1013 Tveit 3216 1807 1773 1710 DA DA DA
1014 Vennesla ÷ 1210 1980 2537   DA DA
1015 Hægeland ÷ ÷ 899 861   DA DA
1016 Øvrebø 2932 1885 860 844 DA DA DA
1017 Greipstad ÷ ÷ ÷ ÷      
1018 Søgne 3385 3804 3697 3556 DA DA DA
1019 Halse og Harkmark 3015 3202 3512 3490 DA DA DA
1020 Holum 3635 1532 1328 1339 DA DA DA
1021 Øyslebø ÷ 2066 954 962   DA DA
1022 Laudal ÷ ÷ 804 763   DA DA
1023 Finsland ÷ 893 794 846   DA DA
1024 Bjalland 2843 2166 1895 959 DA DA DA
1025 Grindheim ÷ ÷ ÷ 969     DA
1026 Aaseral ÷ ÷ 1307 1263   DA DA
1027 Konsmo ÷ ÷ ÷ ÷      
1028 Vigmostad 2067 2220 1741 1838 DA DA DA
1029 Sør Audnedal 4672 4776 3029 3107 DA DA DA
1030 Spangereid ÷ ÷ 1823 1869   DA DA
1031 Austad ÷ ÷ ÷ 1345     DA
1032 Lyngdal 5043 5196 4662 2892 DA DA DA
1033 Kvås ÷ ÷ ÷ 787     DA
1034 Hægebostad 2112 2218 2045 1920 DA DA DA
1035 Eiken ÷ ÷ ÷ ÷      
1036 Fjotland 1079 1131 1037 1051 DA DA DA
1037 Kvinesdal 3927 4375 3217 3380 DA DA DA
1038 Feda ÷ ÷ 1057 1045     DA
1039 Herad 2441 2587 1061 999 DA DA DA
1040 Spind ÷ ÷ 1404 1266   DA DA
1041 Lista 5756 5924 6015 6343 DA DA DA
1042 Hidra 3799 4088 2138 1937 RHD DA DA
1043 Nes ÷ ÷ ÷ 2385     DA
1044 Gyland ÷ ÷ 1018 1059   DA DA
1045 Bakke 2561 2828 1495 1274 DA DA DA
1046 Sirdal 1805 2045 ÷ 837 DA   DA
1047 Øvre Sirdal ÷ ÷ ÷ 731     DA
R o g a l a n d
1101 Egersund 2144 2496 3373 3308 DA DA DA
1102 Sandnes ÷ 1534 2739 2656   DA DA
1103 Stavanger 16646 19810 28775 37823 DA DA DA
1104 Skudeneshavn ÷ 1343 1243 1236   DA DA
1105 Kopervik ÷ 852 1084 1543   DA DA
1106 Haugesund 3218 4456 6698 9410 RHD RHD RHD
1107 Sogndal Ladested ÷ 536 439 374   DA DA
1111 Sokndal 3443 3031 2597 2545 DA DA DA
1112 Lund 2510 1837 1931 1705 DA DA DA
1113 Heskestad ÷ 799 1133 958   DA DA
1114 Bjerkreim ÷ 2090 1810 1803   DA DA
1115 Helleland 3357 1317 1321 1226 DA DA DA
1116 Eigersund 3461 2942 2749 2712 DA DA DA
1117 Ogna ÷ 1237 1145 1164   DA DA
1118 Varhaug ÷ ÷ 1822 2107   DA DA
1119 Nærbø 3004 3218 1851 2028 DA DA DA
1120 Klepp 2199 2491 2637 3058 DA DA DA
1121 Time 3365 2520 2889 3133 DA DA DA
1122 Gjestal ÷ 1239 1828 2227   DA DA
1123 Høyland 4215 3746 4261 5332 DA DA DA
1124 Sola 2822 3155 3351 3568 DA DA DA
1125 Madla ÷ ÷ ÷ ÷      
1126 Hetland 5075 6121 5637 6678 DA DA DA
1127 Randaberg ÷ ÷ ÷ ÷      
1128 Høle 3202 1269 1170 1036 DA DA DA
1129 Forsand ÷ 2164 2046 1904   DA DA
1130 Strand 2228 2366 2289 2384 DA DA DA
1131 Årdal ÷ 1148 848 865   RHD DA
1132 Fister ÷ ÷ 893 1059   DA DA
1133 Hjelmeland 4393 3203 2124 2011 DA DA DA
1134 Suldal 2125 2150 2130 1815 DA DA DA
1135 Sauda ÷ 1999 1595 1454   DA DA
1136 Sand 3498 1839 1463 1365 DA DA DA
1137 Erfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1138 Jelsa 2606 2712 2250 2231 DA DA DA
1139 Nedstrand 2602 1617 1380 1418 DA DA DA
1140 Sjernarøy ÷ 849 779 863   DA DA
1141 Finnøy 1715 1757 1423 1629 DA DA DA
1142 Rennesøy 2453 2477 1110 1003 DA DA DA
1143 Mosterøy ÷ ÷ 1166 1168   DA DA
1144 Kvitsøy ÷ ÷ ÷ ÷      
1145 Bokn ÷ 1009 803 701   DA DA
1146 Tysvær 3230 2175 1805 1818 DA DA DA
1147 Avaldsnes 5470 5465 3510 3279 DA DA DA
1148 Stangaland ÷ ÷ ÷ 1020     DA
1149 Åkra ÷ ÷ 2371 2794   DA DA
1150 Skudenes 5966 4879 2756 2900 DA DA DA
1151 Utsira ÷ ÷ ÷ ÷      
1152 Torvastad 3674 3661 2101 2257 DA DA DA
1153 Skåre ÷ ÷ 2780 5741   DA DA
1154 Skjold 3525 3616 2005 2009 DA DA DA
1155 Vats ÷ ÷ 1116 1106   DA DA
1156 Imsland ÷ ÷ ÷ ÷      
1157 Vikedal 2701 3048 2379 2259 DA DA DA
1158 Sandeid ÷ ÷ ÷ ÷      
H o r d a l a n d
1211 Etne 2610 2599 2113 2078 DA   DA
1212 Skånevik 3255 3295 3065 3030 DA DA DA
1213 Fjelberg 3992 3914 3488 3314 RHD RHD DA
1214 Ølen ÷ ÷ ÷ ÷      
1215 Vikebygd ÷ ÷ ÷ 3314     DA
1216 Sveio 3292 3340 3138 1957 DA DA DA
1217 Valestrand ÷ 1162 1061 1083   DA DA
1218 Finnås 4576 4213 5072 5551 DA DA DA
1219 Bømlo ÷ ÷ ÷ ÷      
1220 Bremnes ÷ ÷ ÷ ÷      
1221 Stord 2634 2031 2396 3150 DA DA DA
1222 Fitjar 2308 2401 2487 2632 DA DA DA
1223 Tysnes 4274 4464 4135 4951 DA DA DA
1224 Kvinnherad 4547 4627 5045 5523 DA DA DA
1225 Varaldsøy ÷ ÷ ÷ 899     DA
1226 Strandebarm 2200 2493 2580 1737 RHD RHD DA
1227 Jondal 1663 1916 2191 2156 RHD RHD DA
1228 Odda ÷ ÷ ÷ ÷      
1229 Røldal 928 987 837 784 DA DA DA
1230 Ullensvang 5781 5645 5538 7196 DA DA DA
1231 Kinsarvik ÷ ÷ ÷ ÷      
1232 Eidfjord ÷ ÷ 1120 1081   DA DA
1233 Ulvik 3890 3920 1574 1650 RHD DA DA
1234 Granvin ÷ ÷ 1276 1213   DA DA
1235 Voss 9631 5492 8015 8226 DA DA DA
1236 Vossestrand ÷ (65) 2062 2001   DA DA
1237 Evanger ÷ ÷ 2180 2078   DA DA
1238 Vikør (Kvam) 2853 2988 3539 3613 RHD RHD DA
1239 Hålandsdal ÷ ÷ ÷ 685     DA
1240 Strandvik ÷ ÷ ÷ 2101     DA
1241 Fusa 3174 3284 3784 1232 DA DA DA
1242 Samnanger ÷ ÷ ÷ 3144     DA
1243 Os i Hordaland 3750 3933 5242 3267 DA DA DA
1244 Austevoll ÷ ÷ 2536 2554   DA DA
1245 Sund 4211 (121) 2374 2471 DA DA DA
1246 Fjell 2553 2802 3502 3806 RHD RHD DA
1247 Askøy ÷ 5299 7532 8792   DA DA
1248 Laksevåg ÷ ÷ ÷ ÷      
1249 Fana 3635 4196 6710 8151 RHD RHD DA
1250 Haus 6306 4881 5182 5357 DA DA DA
1251 Bruvik ÷ 2291 4351 4227   DA DA
1252 Modalen ÷ ÷ ÷ 836     DA
1253 Hosanger 4092 (77) 3638 2607 DA DA DA
1254 Hamre 5246 5800 4729 3153 DA DA DA
1255 Åsane ÷ ÷ ÷ 1690     DA
1256 Meland ÷ ÷ ÷ ÷      
1257 Alversund ÷ ÷ 3310 3317   DA DA
1258 Herdla ÷ (86) 3492 3934   DA DA
1259 Hjelme ÷ ÷ ÷ 994     DA
1260 Hordabø ÷ ÷ ÷ ÷      
1261 Manger 6851 (91) 5467 4524 DA DA DA
1262 Sæbø ÷ ÷ ÷ ÷      
1263 Lindås 7103 7847 6812 4583 DA DA DA
1264 Austrheim ÷ ÷ ÷ 2605     DA
1265 Fedje ÷ ÷ ÷ ÷      
1266 Masfjorden ÷ ÷ 2312 2375   DA DA
1280 Årstad ÷ (85) 4629 7457   DA DA
1281 Bergen Dom- og Kors-
kirke-sogns landdistrikt
÷ ÷ ÷ ÷      
1282 Eid ÷ ÷ ÷ ÷      
B e r g e n
1301 Bergen 31799 39695 68482 78015 DA DA DA
S o g n   o g   F j o r d a n e
1401 Florø ÷ 492 992 1410     DA
1411 Gulen 4395 3040 3351 3299 DA DA DA
1412 Solund ÷ 1505 1920 1949   DA DA
1413 Hyllestad 2478 2550 2524 2515 DA DA DA
1414 Brekke ÷ ÷ ÷ 991     DA
1415 Lavik 3597 3694 2233 1158 DA DA DA
1416 Kyrkjebø ÷ (26) 1737 1704   DA DA
1417 Vik 3217 3221 3613 3505 DA DA DA
1418 Balestrand 2204 2231 2247 2331 DA DA DA
1419 Leikanger 2406 2356 2616 2694 DA DA DA
1420 Sogndal 3858 3674 3660 3704 DA DA DA
1421 Aurland 2497 2153 2891 2465 DA DA DA
1422 Lærdal i Sogn og Fjordane 3737 2521 2183 1934 DA DA DA
1423 Borgund ÷ 921 787 752   DA DA
1424 Årdal i Sogn og Fjordane 1783 (24) 1317 1588 DA DA DA
1425 Hafslo 3265 3018 2883 3183 DA DA DA
1426 Luster 4059 3676 3068 3170 DA DA DA
1427 Jostedal 885 (19) 956 974 DA DA DA
1428 Askvoll 3065 3199 2739 3052 DA DA DA
1429 Fjaler 3779 3937 3772 3889 DA DA DA
1430 Gaular 3443 3609 3594 3485 DA DA DA
1431 Jølster 2580 2658 2890 2958 DA DA DA
1432 Førde 6884 6691 2926 2742 DA DA DA
1433 Naustdal ÷ ÷ 2631 2664   DA DA
1434 Vevring ÷ ÷ 1219 1156   DA DA
1435 Eikefjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1436 Bru ÷ ÷ ÷ ÷      
1437 Kinn 5023 4606 4947 5249 DA DA DA
1438 Bremanger 1852 (49) 2426 2501 DA   DA
1439 Sør-Vågsøy ÷ ÷ ÷ 1550   DA DA
1440 Nord-Vågsøy ÷ ÷ ÷ 1119     DA
1441 Selje 4018 (88) 5603 3433 DA DA DA
1442 Davik 3057 (57) 3471 3542 DA DA DA
1443 Eid i 14 4527 (68) 3285 3307 DA DA DA
1444 Hornindal ÷ (17) 1656 1662   DA DA
1445 Gloppen 4703 (109) 3350 3446 DA DA DA
1446 Breim ÷ ÷ 1963 2003   DA DA
1447 Innvik 3015 (33) 3121 3076 DA DA DA
1448 Stryn 2433 (24) 2572 2645 DA DA DA
M ø r e   o g   R o m s d a l
1501 Ålesund 3659 5885 14296 14335 RHD RHD DA
1502 Molde 1691 1738 1876 2340 DA DA DA
1503 Kristiansund 5706 7638 12860 14014 DA DA DA
1511 Vanylven 2339 2650 2875 2997 DA DA DA
1512 Syvde ÷ ÷ ÷ ÷      
1513 Rovde ÷ ÷ ÷ 689     DA
1514 Sande i Møre og Roms ÷ 1665 2921 2345   DA DA
1515 Herøy i Møre og Roms 4492 2777 4044 4134 DA DA DA
1516 Ulstein 2529 2988 3104 3848 DA DA DA
1517 Hareid ÷ ÷ ÷ ÷      
1518 Dalsfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1519 Volda 4766 5664 4607 5346 RHD RHD DA
1520 Ørsta ÷ ÷ 2489 2939   RHD DA
1521 Vartdal ÷ ÷ 749 758   DA DA
1522 Hjørundfjord 1634 1882 2009 1994 DA DA DA
1523 Synnylven 1589 1721 1785 1723 DA DA DA
1524 Norddal 2089 2352 2433 2481 DA DA DA
1525 Stranda 2107 2373 1538 1530 RHD DA DA
1526 Stordal ÷ ÷ 899 955   DA DA
1527 Ørskog 3389 3872 1889 1867 DA DA DA
1528 Sykkylven ÷ ÷ 2479 2518   DA DA
1529 Skodje 2511 2793 3168 1573 DA DA DA
1530 Vatne ÷ ÷ ÷ 1636     DA
1531 Borgund 5873 5425 7306 6900 DA DA DA
1532 Giske ÷ ÷ ÷ 1753     DA
1533 Vigra ÷ ÷ 1007 1063   DA DA
1534 Haram 2444 2798 2613 2920 DA DA DA
1535 Vestnes 3022 3515 2547 2647 DA DA DA
1536 Tresfjord ÷ ÷ 1368 1322   DA DA
1537 Voll og Eid 1743 1700 1053 954 DA DA DA
1538 Eid i 15 ÷ ÷ 544 572   DA DA
1539 Grytten 2928 3154 2911 1753 DA DA DA
1540 Hen ÷ ÷ ÷ 1195     DA
1541 Veøy 2425 2604 2522 2512 DA DA DA
1542 Eresfjord og Vistdal ÷ ÷ 1892 1690   DA DA
1543 Nesset 3413 3654 1735 1726 DA DA DA
1544 Bolsøy 3445 3878 3626 3852 DA DA DA
1545 Sør-Aukra 2627 3002 2515 2692 DA DA DA
1546 Sandøy ÷ ÷ 1027 1075   DA DA
1547 Nord-Aukra ÷ ÷ ÷ ÷      
1548 Fræna 2254 2459 2828 3086 DA DA DA
1549 Bud 1715 2105 2639 3258 DA DA DA
1550 Hustad ÷ ÷ ÷ ÷      
1551 Eide ÷ ÷ 1631 1694   DA DA
1552 Kornstad ÷ ÷ 1746 1757   DA DA
1553 Kvernes 5590 6639 897 788 DA DA DA
1554 Bremsnes ÷ ÷ 3389 3978   DA DA
1555 Grip ÷ ÷ 202 192   DA DA
1556 Frei 1388 1346 1132 1143 DA DA DA
1557 Gjemnes ÷ ÷ 925 827   DA DA
1558 Øre ÷ ÷ 2107 2070   DA DA
1559 Straumsnes ÷ ÷ 1311 1242   DA DA
1560 Tingvoll 6066 6435 2829 2772 DA DA DA
1561 Øksendal 1283 1363 613 569 DA DA DA
1562 Ålvundeid ÷ ÷ 424 402   DA DA
1563 Sunndal 2244 2347 1749 1619 DA DA DA
1564 Stangvik 4448 4963 2394 2294 DA DA DA
1565 Åsskard ÷ ÷ 671 726   DA DA
1566 Surnadal 3105 3241 3001 2905 DA DA DA
1567 Rindal 2684 2876 2620 2447 DA DA DA
1568 Stemshaug ÷ ÷ ÷ ÷      
1569 Aure 3615 3986 3206 3347 RHD DA DA
1570 Valsøyfjord ÷ ÷ 986 1085   DA DA
1571 Halsa ÷ ÷ 1412 1412   DA DA
1572 Tustna ÷ ÷ 1639 1668   DA DA
1573 Edøy 3545 4232 3536 3611 DA DA DA
1574 Bratvær ÷ ÷ ÷ ÷      
1575 Hopen ÷ ÷ ÷ ÷      
S ø r   T r ø n d e l a g
1601 Trondheim 19281 22819 37375 46808 DA DA DA
1611 Vinje ÷ ÷ ÷ ÷      
1612 Hemne 4729 5099 5355 5148 DA DA DA
1613 Snillfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1614 Heim ÷ ÷ ÷ ÷      
1615 Sandstad ÷ ÷ ÷ ÷      
1616 Fillan ÷ ÷ 2484 2544   DA DA
1617 Hitra 7121 4540 2557 2687 DA DA DA
1618 Kvenvær ÷ ÷ ÷ ÷      
1619 Sør-Frøya ÷ ÷ 5340 2241   DA DA
1620 Nord-Frøya ÷ ÷ ÷ 4138     DA
1621 Ørlandet 3934 4513 3577 3465 DA DA DA
1622 Agdenes ÷ ÷ 1448 1412   DA DA
1623 Lensvik ÷ ÷ ÷ 1054     DA
1624 Rissa ÷ ÷ 4445 3232   DA DA
1625 Stadsbygd 5561 5800 1842 1955 DA DA DA
1626 Stjørna ÷ ÷ 2203 3001   DA DA
1627 Bjugn 3674 4248 1256 1211 DA DA DA
1628 Nes ÷ ÷ 1314 1303   DA DA
1629 Jøssund ÷ ÷ 1634 1732   DA DA
1630 Åfjord 3115 3621 2634 2848 DA DA DA
1631 Stoksund ÷ ÷ 1221 1403   DA DA
1632 Roan 3613 4268 2161 2023 DA DA DA
1633 Osen ÷ ÷ 1568 1596   DA DA
1634 Oppdal 4490 4439 3975 3875 DA DA DA
1635 Rennebu 2682 2848 2326 2335 DA DA DA
1636 Meldal 3509 3533 3041 4404 DA DA DA
1637 Orkland ÷ ÷ ÷ ÷      
1638 Orkdal 6185 6840 6432 6721 DA DA DA
1639 Orkanger ÷ ÷ ÷ ÷      
1640 Røros 3782 3655 4682 5576 DA DA DA
1641 Røros landsogn ÷ ÷ ÷ ÷      
1642 Brekken ÷ ÷ ÷ ÷      
1643 Glåmos ÷ ÷ ÷ ÷      
1644 Ålen ÷ 1721 2120 2617   RHD DA
1645 Holtålen ÷ 939 1013 1026   RHD DA
1646 Singsås ÷ 1774 1680 1619   DA DA
1647 Budal ÷ ÷ 560 592   DA DA
1648 Støren 7384 2828 1860 2118 DA DA DA
1649 Soknedal ÷ 2002 2016 2233   DA DA
1650 Horg ÷ ÷ 2173 2160   DA DA
1651 Hølonda ÷ ÷ 1142 1029   DA DA
1652 Flå ÷ ÷ 677 727   DA DA
1653 Melhus 5665 4503 2387 2633 DA DA DA
1654 Leinstrand ÷ 1107 1182 1478   DA DA
1655 Byneset 2961 2902 1942 1814 DA DA DA
1656 Buvik ÷ ÷ 765 888   DA DA
1657 Skaun ÷ ÷ 1346 1293   DA DA
1658 Børsa 3775 3778 2152 1445 DA DA DA
1659 Geitastrand ÷ ÷ ÷ 712     DA
1660 Strinda 6496 7982 4792 7616 DA DA DA
1661 Tiller ÷ ÷ 630 758   DA DA
1662 Klæbu 1677 1607 976 1019 DA DA DA
1663 Malvik ÷ ÷ 2562 2924   RHD DA
1664 Selbu 5887 5817 5609 4453 DA DA DA
1665 Tydal ÷ ÷ ÷ 841     DA
N o r d   T r ø n d e l a g
1701 Levanger 1017 979 1471 1699 DA DA DA
1702 Steinkjer ÷ 1485 2424 2520   DA DA
1703 Namsos 1190 1511 2453 2599 DA DA DA
1711 Meråker 1862 1738 2003 2236 RHD RHD DA
1712 Hegra 3405 2906 2558 2676 DA DA DA
1713 Lånke ÷ ÷ ÷ 1427     DA
1714 Stjørdal 7282 7104 6915 3271 DA DA DA
1715 Skatval ÷ ÷ ÷ 1862     DA
1716 Åsen ÷ ÷ 2173 2044   DA DA
1717 Frosta 5037 4997 3125 3027 DA DA DA
1718 Leksvik 3088 3050 2999 3196 DA RHD DA
1719 Skogn 3786 3774 3446 3456 DA DA DA
1720 Frol 2289 2193 2150 2417 DA DA DA
1721 Verdal 6711 6597 5954 6214 RHD RHD DA
1722 Ytterøy 4446 4414 1012 892 DA DA DA
1723 Mosvik ÷ ÷ 2536 932   DA DA
1724 Verran ÷ ÷ ÷ 1823     DA
1725 Namdalseid ÷ ÷ ÷ 1353     DA
1726 Malm ÷ ÷ ÷ ÷      
1727 Beitstad 5018 4982 4463 3047 DA DA DA
1728 Sandvollan ÷ ÷ ÷ 749     DA
1729 Inderøy 5428 5451 4636 3058 DA DA DA
1730 Røra ÷ ÷ ÷ 914     DA
1731 Sparbu 5662 4364 2599 2863 DA DA DA
1732 Ogndal ÷ ÷ 1336 1360   DA DA
1733 Egge ÷ 895 1120 1410   DA DA
1734 Stod 3820 2357 2230 975 DA DA DA
1735 Kvam ÷ ÷ ÷ 1221     DA
1736 Snåsa 3250 2249 2523 2535 DA DA DA
1737 Sørli ÷ 1142 1747 1713   DA DA
1738 Nordli ÷ ÷ ÷ ÷      
1739 Røyrvik ÷ ÷ ÷ ÷      
1740 Namskogan ÷ ÷ ÷ ÷      
1741 Harran ÷ ÷ ÷ ÷      
1742 Grong 3338 3258 3852 2857 DA DA DA
1743 Høylandet ÷ ÷ ÷ 1150     DA
1744 Overhalla 2593 2488 2669 2517 RHD RHD DA
1745 Vemundvik 2031 2234 1123 1342 DA DA DA
1746 Klinga ÷ ÷ 1395 1634   DA DA
1747 Otterøy ÷ ÷ ÷ ÷      
1748 Fosnes 4128 2851 3040 2978 DA DA DA
1749 Flatanger ÷ 1752 1780 1938   DA DA
1750 Vikna ÷ ÷ 3492 3622   DA DA
1751 Nærøy 3222 3882 2121 2248 DA DA DA
1752 Kolvereid 2388 2729 1813 2299 DA DA DA
1753 Foldereid ÷ ÷ 1028 994   DA DA
1754 Gravvik ÷ ÷ ÷ 918     DA
1755 Leka 1702 1885 2024 1253 DA DA DA
N o r d l a n d
1801 Brønnøysund ÷ ÷ ÷ ÷      
1802 Mosjøen ÷ 786 1557 1741   DA RHD
1803 Mo i Rana ÷ ÷ ÷ ÷      
1804 Bodø 519 1543 5463 5053 RHD RHD RHD
1805 Narvik ÷ ÷ ÷ 4800     RHD
1806 Svolvær ÷ ÷ ÷ ÷      
1811 Bindal 1920 2267 2623 2696 RHD DA RHD
1812 Sømna ÷ ÷ ÷ 2701     RHD
1813 Velfjord ÷ 1183 1551 1550   DA RHD
1814 Brønnøy 5319 4668 6378 3606 DA DA RHD
1815 Vega 1519 1841 2691 2623 RHD DA RHD
1816 Vevelstad ÷ ÷ ÷ ÷      
1817 Tjøtta 2781 3130 3844 3599 DA RHD RHD
1818 Herøy i Nordland 2439 3119 3978 4046 RHD RHD RHD
1819 Nordvik ÷ ÷ ÷ ÷      
1820 Alstahaug 3280 3781 1713 1604 RHD RHD RHD
1821 Stamnes ÷ ÷ 2949 3108   RHD RHD
1822 Leirfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1823 Drevja ÷ ÷ ÷ ÷      
1824 Vefsn 5049 5183 5084 5119 DA DA RHD
1825 Grane ÷ ÷ ÷ ÷      
1826 Hattfjelldal 921 ÷ 1168 1151 DA DA RHD
1827 Dønnes ÷ ÷ 1467 1511   RHD RHD
1828 Nesna 3899 4380 3454 5083 RHD DA RHD
1829 Elsfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1830 Korgen ÷ ÷ ÷ ÷      
1831 Sør-Rana ÷ ÷ ÷ ÷      
1832 Hemnes 3922 4232 4904 4987 RHD RHD RHD
1833 Nord-Rana 3829 3770 4592 6252 RHD RHD RHD
1834 Lurøy 1843 2255 2356 2418 DA DA RHD
1835 Træna ÷ ÷ 567 644   DA RHD
1836 Rødøy 3993 4681 2775 2974 DA DA RHD
1837 Meløy ÷ ÷ 3489 3749   DA RHD
1838 Gildeskål 2363 2796 4233 4565 RHD DA RHD
1839 Beiarn 1164 1473 1821 1990 RHD DA RHD
1840 Saltdal 1971 2313 3213 3440 RHD DA RHD
1841 Fauske ÷ ÷ ÷ 6934     RHD
1842 Skjerstad 3352 3688 6651 1983 RHD RHD RHD
1843 Bodin 3071 3354 4751 5284 RHD DA RHD
1844 Kjerringøy ÷ ÷ ÷ 879     RHD
1845 Sørfolden 3045 3316 2598 2894 RHD DA RHD
1846 Nordfolden ÷ ÷ 2280 1511   DA RHD
1847 Leiranger ÷ ÷ 1296 1317   DA RHD
1848 Steigen 2624 2972 2459 2326 RHD DA RHD
1849 Hamarøy 2285 2544 3251 3307 RHD RHD RHD
1850 Tysfjord ÷ 1608 2341 3243   RHD RHD
1851 Lødingen 3466 2531 4132 3297 RHD RHD RHD
1852 Tjeldsund ÷ ÷ ÷ 1419     RHD
1853 Evenes 3644 4186 3664 4392 RHD RHD RHD
1854 Ballangen ÷ ÷ ÷ ÷      
1855 Ankenes ÷ ÷ 8044 3297   RHD RHD
1856 Røst ÷ ÷ ÷ ÷      
1857 Værøy 435 565 1191 1545 DA RHD RHD
1858 Moskenes ÷ ÷ ÷ ÷      
1859 Flakstad 1542 1875 3119 3377 RHD RHD RHD
1860 Buksnes 2532 3126 5750 5997 RHD RHD RHD
1861 Hol i Nordland ÷ ÷ ÷ ÷      
1862 Borge i Lofoten 2355 2878 4546 4909 RHD RHD RHD
1863 Valberg ÷ ÷ ÷ ÷      
1864 Gimsøy ÷ 1063 1493 1736   DA RHD
1865 Vågan 3652 3138 5193 5948 RHD RHD RHD
1866 Hadsel 3728 4517 7979 8971 RHD RHD RHD
1867 Bø i Vesterålen 2167 2817 4457 4844 RHD RHD RHD
1868 Øksnes 1878 2428 3203 3758 RHD RHD RHD
1869 Langenes ÷ ÷ ÷ ÷      
1870 Sortland 1464 1894 3424 3911 RHD DA RHD
1871 Bjørnskinn ÷ ÷ ÷ ÷      
1872 Dverberg 1652 2175 4227 4699 RHD RHD RHD
1873 Andenes ÷ ÷ ÷ ÷      
T r o m s
1901 Harstad ÷ ÷ ÷ 2258     RHD
1902 Tromsø 4073 5510 7719 8017 RHD RHD RHD
1911 Kvæfjord 2113 2587 3169 3096 RHD RHD RHD
1912 Sandtorg ÷ ÷ ÷ ÷      
1913 Skånland ÷ ÷ ÷ ÷      
1914 Trondenes 5359 5577 9284 8810 RHD RHD RHD
1915 Bjarkøy ÷ 1185 1824 1994   RHD RHD
1916 Andørja ÷ ÷ ÷ ÷      
1917 Ibestad 5679 6597 6940 5825 RHD RHD RHD
1918 Astafjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1919 Gratangen ÷ ÷ ÷ ÷      
1920 Lavangen ÷ ÷ ÷ 1551     RHD
1921 Salangen ÷ ÷ 2316 3094   RHD RHD
1922 Bardu 915 1122 1692 1732 RHD RHD RHD
1923 Øverbygd ÷ ÷ ÷ ÷      
1924 Målselv 2464 3044 3783 4011 RHD RHD RHD
1925 Sørreisa ÷ ÷ 2042 2161   RHD RHD
1926 Dyrøy ÷ ÷ 1624 1772   RHD RHD
1927 Tranøy 3293 3963 1696 1861 RHD RHD RHD
1928 Torsken ÷ ÷ ÷ 1707     RHD
1929 Berg 810 1739 2422 1236 RHD RHD RHD
1930 Hillesøy ÷ ÷ 1776 2172   RHD RHD
1931 Lenvik 3709 4490 4951 5619 RHD RHD RHD
1932 Malangen ÷ ÷ 1666 1879   RHD RHD
1933 Balsfjord 3610 3850 3209 3518 RHD RHD RHD
1934 Tromsøysund 2637 3474 5162 5928 RHD RHD RHD
1935 Helgøy ÷ ÷ 1346 1610   RHD RHD
1936 Karlsøy 2792 2175 1911 2232 RHD RHD RHD
1937 Ullsfjord ÷ ÷ ÷ 1264     RHD
1938 Lyngen 3414 4672 6410 5412 RHD RHD RHD
1939 Storfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1940 Kåfjord ÷ ÷ ÷ ÷      
1941 Skjervøy 4465 3212 2780 3130 RHD RHD RHD
1942 Nordreisa ÷ ÷ 1520 1563   RHD RHD
1943 Kvænangen ÷ 1674 1850 1899   RHD RHD
F i n n m a r k
2001 Hammerfest 1547 2177 2623 2809 RHD RHD RHD
2002 Vardø 830 1353 2723 3136 RHD RHD RHD
2003 Vadsø 1344 1731 2035 2031 RHD RHD RHD
2011 Kautokeino 738 802 977 1024 RHD RHD RHD
2012 Alta 2442 2421 2650 2453 RHD RHD RHD
2013 Talvik 1937 2195 2692 2758 RHD RHD RHD
2014 Loppa 1307 1452 1153 1457 RHD RHD RHD
2015 Hasvik ÷ ÷ 1092 1320   RHD RHD
2016 Sørøysund 1448 892 1144 1478 RHD RHD RHD
2017 Kvalsund ÷ 656 899 1098   RHD RHD
2018 Måsøy 932 903 1896 2139 RHD RHD RHD
2019 Nordkapp (Kjelvik) 345 430 1997 2463 RHD RHD RHD
2020 Kistrand 1636 1382 2121 2154 RHD RHD RHD
2021 Karasjok ÷ 562 749 1013   RHD RHD
2022 Lebesby 592 685 1530 1832 RHD RHD RHD
2023 Gamvik ÷ ÷ ÷ ÷      
2024 Berlevåg ÷ ÷ ÷ ÷      
2025 Tana 1388 2098 3043 3839 RHD RHD RHD
2026 Polmak ÷ ÷ ÷ 492     RHD
2027 Nesseby 1175 1305 1564 1132 RHD RHD RHD
2028 Båtsfjord 538 754 1242 1302 RHD RHD RHD
2029 Nord-Varanger 959 1112 1339 1431 RHD RHD RHD
2030 Sør-Varanger 1176 1656 2000 3698 RHD RHD RHD