Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Tromsø
  • Prestegjeld: Lenvik
  • Nytt matrikkelnummer: 095
  • Gammelt matrikkelnummer: ¿
  • Navn på gård: Rogstad (Josefheimet)
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
44 Rogstad Johan P. Larsen 0-4-9-89