Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Søndre Trondhjems
  • Prestegjeld: Aafjord
  • Nytt matrikkelnummer: 036
  • Gammelt matrikkelnummer: 537
  • Navn på gård: Vasstrand
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
61 Vasstrand Anders Johnsen 1-1-5-145