Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskeruds
  • Prestegjeld: Eker
  • Nytt matrikkelnummer: 192
  • Gammelt matrikkelnummer:
  • Navn på gård: Ulveland (Ulfeland)
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 21

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
624 Ulveland Borger Hansen 13-1-6-1586
626 Tollefhaugen Rasmus Christensen 0-0-2-2
627 Pilterud Lars Nielsen 0-1-18-38
628 Tollefhaugen og Kopperud Engebreth Larsen 1-1-9-149
629a Kopperud Rasmus Christensen 0-2-7-47 Det øvrige af Løbe-No. 629 under nyt No. 194
629b Kopperud Ole Daler 0-1-13-33
631 Kopperud Rasmus Christensen 0-1-18-38
632 Kopperud Franz E. Neumann 0-3-11-71
633 Kopperud Amund Christophersen 0-0-14-14
634 Kopperud Christopher Andersen 0-0-18-18
637a Saug i Skotselven M. L. Madsen, Consul 0-2-13-53
637b Saug i Skotselven Tollef D. Bache 0-2-13-53
637c Saug i Skotselven Anders H. Kjær 0-2-13-53
637d Saug i Skotselven !! Bache!!Kjær!!Madsen 0-2-13-53
637e, 638b, 640b Kjelder-løkken Halvor Eriksen 0-0-15-15
638a Saug i Skotselven Anders Kjær 1-0-2-122
639 Saug i Skotselven Samuel Føyen 0-4-15-95
640a Saug i Skotselven Peder Cappelens Bo 0-3-4-64
641 Balterske Eiendomme !! Collets Bo, Assessor 0-2-1-41
642 Saug Jacob Fegt 0-2-8-48
643 Saug Anders Kjær 0-1-18-38