Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskeruds
  • Prestegjeld: Eker
  • Nytt matrikkelnummer: 018
  • Gammelt matrikkelnummer: 146
  • Navn på gård: Aasen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 12

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
72 Aasen Ole Syvertsen 2-0-23-263
73a Aasen Ole Syvertsen 1-0-11-131
73b Aasen Johanne Olsdatter 0-2-18-58
73c Aasen Borger Mortensen 0-2-18-58
74a Aasen Christopher Nielsen 0-1-16-36
74b Aasen Niels Christensen 0-1-20-40
74c Aasen Nils Bache m. Fl. 0-0-21-21
74d Aasen Svend Pedersen 0-0-18-18
74e Aasen Nils Hansen 0-0-16-16
75 Aasen Anders Andersen 0-2-1-41
76 Aasen Christopher Olsen 0-2-1-41
77 Aasen Christopher Olufsen 0-2-1-41