Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskeruds
  • Prestegjeld: Eker
  • Nytt matrikkelnummer: 012
  • Gammelt matrikkelnummer: 166, 148
  • Navn på gård: Mjøndalen
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 1

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
49 Mjøndalen Nils BacheTollefBacheSørenBache 3-4-15-455 Eier4: Erik Olsen