Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskeruds
  • Prestegjeld: Eker
  • Nytt matrikkelnummer: 010
  • Gammelt matrikkelnummer: 140
  • Navn på gård: Rygg mellem
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 12

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
44a Rygg Halvor Larsen 0-1-12-32
44b Rygg Lars Nielsen 0-0-18-18
44c Rygg Lars Pedersen 1-1-12-152
44d Øren Haagen Hansen 0-0-11-11
44e Rygg Mads Olsen 0-0-11-11
44f Øren Haagen Hansen 0-0-7-7
44g Ørebroten Hans Nielsen 0-0-3-3
44h Rygg Christen Herlofsen 0-0-3-3
44i og 45c Rygg-Sæteren Torkild Larsen 0-1-12-32
44k og 46 Steensmyren Anne Abrahamsdatter 1-2-20-180
45a Rygg Christen Olufsen 1-4-23-223
45b Øren Christen Herlofsen 0-2-12-52