Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Resultat fra søk i matrikkelen for 1838

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskeruds
  • Prestegjeld: Eker
  • Nytt matrikkelnummer: 008
  • Gammelt matrikkelnummer: 145
  • Navn på gård: Rygg øvre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 9

LøpenrBruksnavnEiers navnSkyld i Daler-Ort-SkillingMerknad
34 Rygg T. D. Bache 4-3-2-542
35a Rygg Anders Nielsen 2-3-0-300
35b Dambroten Lars Ellensen 0-0-6-6
36 Rygg Anders Ansteensen 0-4-1-81
37 Skomagerbroten Niels Nielsen 0-0-14-14
38 Bokken Poul Pedersen 0-0-14-14
39 Bokken Borger Hansens Enke 0-0-14-14
40 Hestemyr Lars Nielsen 0-0-14-14
41 Kløvningen Rasmus Andersen 0-0-11-11