Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Hordaland
  • Kommune: Askøy
  • Sogn: Strudshavn
  • Gårdsnummer: 43
  • Gammelt matrikkelnr: 130
  • Navn på gård: Kjøkkelvik
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 14

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 292a Kjøkkelvik Christoffer Fæster 1-69 1-4-22-0
2 292b Nygaard søndre Mikkel Larsen 1-67 1-1-3-0
3 292c Krabbedalen Karl Johan Larsen 0-99 0-2-23-0
4 292d Nybøen Hilleborg Larsdatter 3-15 2-2-2-0
5 292e Kjøkkelvik øvre Christoffer Fæster 2-24 2-2-6-0
6 292f Gustabjerg Christoffer Fæster 0-59 0-3-17-0
7 292g Kjøkkelvik lille Anna Olsdatter 0-61 0-2-6-0
8 292h Kongegaarden Christoffer Fæster 2-7 1-4-15-0
9 292i Nygaard nordre Lars Martin Larsen 1-68 1-1-3-0
10 292k1 Kjøkkelvik Kommunen 0-1 0-0-1-0
11 292k2 Kjøkkelvik Hans Nilsen 0-25 0-0-18-0
12 292l Laurabjerg øvre Svend Mathiassen 0-25 0-0-22-0
13 292m Kjøkkelvik lille Svend Mathiassen 0-15 0-0-13-0
14 292n Nybøen Jon Mathiassen 0-3 0-0-3-0