Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Vestfold
  • Kommune: Stokke
  • Sogn: Stokke
  • Gårdsnummer: 48
  • Gammelt matrikkelnr: 51
  • Navn på gård: Vestgaarden
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 5

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 129a Vestgaarden Karen Alby 1-3 0-1-21-0
2 129b, 131 Vestgaarden Schrøder Paulsen 2-53 1-0-17-0
3 130a Vestgaarden Guttorm Olsen 1-35 0-3-19-0
4 130b Vestgaarden Kristian Iversen 1-33 0-3-19-0
5 130c Baaseløkken Tønnes Kristensen 0-55 0-1-2-0