Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskerud
  • Kommune: Nedre Eiker
  • Sogn: Nedre Eker
  • Gårdsnummer: 8
  • Gammelt matrikkelnr: 8
  • Navn på gård: Rygg øvre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 19

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 34 Rygg øvre Karl Bache 8-57 4-3-2-0
1 34 Rygg øvre Erik Bache 8-57 4-3-2-0
1 34 Rygg øvre !! Mønniche, Overretssagfører 8-57 4-3-2-0
2 35a Vestengen Ole Andersen 2-25 1-0-8-0
3 35b Dambraaten Tollev Simensen 0-22 0-0-4-0
4 35c, g Skov !! Mønniche, Overretssagfører 1-22 0-1-9-0
4 35c, g Skov Karl Bache 1-22 0-1-9-0
4 35c, g Skov Erik Bache 1-22 0-1-9-0
6 35e Kastet og Maalbraaten Johan Olsen 0-36 0-0-20-0
7 35f Halvorsløkken Hans Simensen 0-12 0-0-7-0
8 35h Rygg øvre Tollev Olsen 1-12 0-2-15-0
9 36a Rygg øvre Peder Andersen 1-57 0-3-22-0
10 36b Rygg øvre Jernbanen 0-6 0-0-3-0
11 37 Skomagerbraaten Andreas Gulbrandsen 0-32 0-0-14-0
12 38 Bokken Anders Andersen Hon 0-50 0-0-14-0
13 39 Bokken Borger Hansen 0-46 0-0-14-0
14 40 Hestemyren Kristoffer Larsen 0-28 0-0-14-0
15 41 Kløvningen Hans Rasmussen 0-42 0-0-11-0
5 35d Rygg øvre Anders Andersen 1-10 0-2-15-0