Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskerud
  • Kommune: Nedre Eiker
  • Sogn: Nedre Eker
  • Gårdsnummer: 10
  • Gammelt matrikkelnr: 10
  • Navn på gård: Rygg mellem
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 29

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 44a Kløvningen Kristen Larsen Rygg 0-66 0-0-20-0
2 44b Rygg mellem Kristoffer Larsen 0-18 0-0-12-0
3 44c Skov Kristoffer Andersen Suterud 0-38 0-0-16-0
3 44c Skov Karl Kristensen Krok 0-38 0-0-16-0
4 44d Øren Johan Kristoffer Olsen 0-46 0-0-11-0
5 44e Kløvningen Johan Olsen 0-32 0-0-11-0
6 44f Øren Johan Kristoffer Olsen 0-16 0-0-7-0
7 44g Ørebraaten Andreas Hansen 0-8 0-0-2-0
8 44i, 45c Ryggsæteren Ole Olsen 0-28 0-0-18-0
9 44k Steinsmyren Anders Larsen 3-87 1-2-9-0
10 46 Steinsmyren Jernbanen 0-24 0-0-11-0
11 44l1 Rygg mellem Ole Syversen Aasen 0-10 0-0-6-0
12 44l2 Ørebraaten Johan Kristoffer Olsen 0-4 0-0-1-0
13 44m Øren Carl Bache 0-38 0-0-16-0
13 44m Øren Erik Bache 0-38 0-0-16-0
13 44m Øren !! Mønniche, Overretssagfører 0-38 0-0-16-0
14 44n, 45d Ryggsæteren Ole Olsen 0-46 0-0-18-0
15 44o Rygg mellem Jon Bjørnsen Heieiet 0-8 0-0-4-0
16 44p Rygg mellem Gullik Johannessen 0-14 0-0-4-0
17 44q Rygg mellem Ole Frantsen 0-4 0-0-2-0
18 44r Kløvningen nedre Kristen Larsen Rygg 0-64 0-1-15-0
19 44s Rygg mellem Hans Jakob Andersen Mjøndalen 0-20 0-0-8-0
19 44s Rygg mellem Anders Larsen 0-20 0-0-8-0
20 44t Rygg mellem Tollev Olsen, Skolelærer 0-68 0-1-19-0
21 44u Rygg mellem Kristen Larsen 0-60 0-1-12-0
22 44v Rygg mellem Kristen Larsen 0-4 0-0-3-0
23 44x Rygg mellem Kristen Larsen 0-2 0-0-1-0
24 45a Rygg mellem Andreas, Oluf og Kristoffer Kristofferssønner 3-29 1-4-23-0
25 45b Øren Markvart Nilsen, Sagfoged 1-48 0-2-12-0