Feltoversikt kirkebøker

Feltoversikt kirkebøker

Feltoversikt kirkebøker

Feltnavn dåpForklaring
KOMMNRKommunenummer
KIRKEBOKNR_NAVNKirkeboksnavn og nummer
SIDENRSidenummer i originalkilden
RRRegistreringsrekkefølge
AarRegistreringsår
KJØNNKjønn
PERSONNRPersonnummer
KIRKE_STEDAndre oppførte kirker eller steder
DØPTDato for dåpen
FØDTFødselsdato
SDATODato for stadfestelse av dåp
BARNETS_NAVNBarnets fornavn
EKTE_UEKTEFødd av gifte eller ugifte foreldre
FARS_STILLINGFarens stilling
FARS_FORNAVNFarens fornavn
FARS_ETTERNAVNFarens etternavn
FARS_OPPHOLDSSTEDFarens oppholdssted
FAR_FØDTFarens alder eller fødselsår
MORS_STILLINGMorens stilling
MORS_FORNAVNMorens fornavn
MORS_ETTERNAVNMorens etternavn
MORS_OPPHOLDSSTEDMorens oppholdssted
MOR_FØDTMorens alder eller fødselsår
FADDER_1Første fadders navn etc.
FADDER_2Andre fadders navn etc.
FADDER_3Tredje fadders navn etc.
FADDER_4Fjerde fadders navn etc.
FADDER_5Femte fadders navn etc.
FADDER_6Sjette fadders navn etc.
HJEMMEDÅPOpplysninger om hjemmedåp
UEKTE_TEKSTOmstendigheter rundt uekte fødsel
INTRNRMorens introduksjonsnummer
INTRODTXTOmstendigheter rundt introduksjon
MERKNADDiverse anmerkninger

Feltnavn konfirmasjonForklaring
KOMMNRKommunenummer
KIRKEBOKNR_NAVNKirkeboksnavn og nummer
SIDENRSidenummer i originalkilden
RRRegistreringsrekkefølge
AARRegistreringsår
KIRKE_STEDAndre oppførte kirker eller steder
DATODato for konfirmasjon
PERSONNRPersonnummer
KJØNNKJØNN
FORNAVNKonfirmantens fornavn
ETTERNAVNKonfirmantens etternavn
STILLINGKonfirmantens stilling
FARS_STILLINGFarens stilling
FARS_FORNAVNFarens fornavn
FARS_ETTERNAVNFarens etternavn
FARS_OPPHOLDSSTEDFarens oppholdssted
MORS_STILLINGMorens stilling
MORS_FORNAVNMorens fornavn
MORS_ETTERNAVNMorens etternavn
MORS_OPPHOLDSSTEDMorens oppholdssted
ALDERKonfirmantens alder eller fødselsdato
FØDESTEDKonfirmantens fødested
OPPHOLDSSTEDKonfirmantens oppholdssted
KUNNSKAPKristendomskunnskap og flid osv.
VAKSINERTVaksinasjonsattest, naturlige kopper
MERKNAD Diverse anmerkninger

Feltnavn vielseForklaring
KOMMNRKommunenummer
KIRKEBOKNR_NAVNKirkeboksnavn og nummer
SIDENRSidenummer i originalkilden
RRRegistreringsrekkefølge
AARRegistreringsår
INNFØRSELSNRNummer på vielsen
KIRKE_STEDAndre oppførte kirker eller steder
TROL_DATODato for trolovelse
GIFT_DATODato for vielse
HANS_VIELSE_NREkteskapets nummer for brudgom
HENNES_VIELSE_NREkteskapets nummer for brud
HAN_STILLINGBrudgommens stilling
HAN_FORNAVNBrudgommens fornavn
HAN_ETTERNAVNBrudgommens etternavn
HAN_FØDESTEDBrudgommens fødested
HAN_OPPHOLDSSTEDBrudgommens oppholdssted
HAN_ALDERBrudgommens alder eller fødselsår
HAN_KONFIRMERTBrudgommens konfirmasjonsdato
HAN_TIL_ALTERSBrudgommens altergang
HUN_STILLINGBrudas stilling
HUN_FORNAVNBrudas fornavn
HUN_ETTERNAVNBrudas etternavn
HUN_FØDESTEDBrudas fødested
HUN_OPPHOLDSSTEDBrudas oppholdssted
HUN_ALDERBrudas alder eller fødselsår
HUN_KONFIRMERTBrudas konfirmasjonsdato
HUN_TIL_ALTERSBrudas altergang
HANS_FAROpplysninger om brudgommens far
HENNES_FAROpplysninger om brudas far
FORLOVER_1Første forlovers navn etc.
FORLOVER_2Andre forlovers navn etc.
LYSNINGERLysningsdatoer
LYSN_FORLLysning forlangt av
HAN_VAKSINERTVaksinasjonsattest brudgom
HUN_VAKSINERTVaksinasjonsattest brud
TIDL_GIFTOppløsning av evt. tidligere ekteskap
MERKNADDiverse anmerkninger

Feltnavn begravelseForklaring
KOMMNRKommunenummer
KIRKEBOKNR_NAVNKirkeboksnavn og nummer
SIDENRSidenummer i originalkilden
RRRegistreringsrekkefølge
AARRegistreringsår
KJØNNKjønn
PERSONNRPersonnummer
KIRKE_STEDAndre oppførte kirker eller steder
VANLIG_DØDFØDTVanlig død eller dødfødsel
DØDSDATODødsdato
BEGRAVELSESDATODato for gravlegging
JORDFESTEDATODato for jordfestelse
STILLINGDen dødes stilling
FORNAVNDen dødes fornavn
ETTERNAVNDen dødes etternavn
BOSTEDDen dødes bosted
ALDERDen dødes alder eller fødselsår
FØDESTEDDen dødes fødested
KONFIRMERTKonfirmasjonsdato
FAR_STILLINGMannlig etterlattes stilling
FAR_FORNAVNEtterlattes fornavn
FAR_ETTERNAVNEtterlattes etternavn
FAR_ALDEREtterlattes alder
FAR_BOSTEDEtterlattes bosted
DØDSÅRSAKÅrsaken til dødsfallet
LEGE_TILKALTBle lege tilkalt?
ANMELDTBle dødsfallet anmeldt til skifteretten?
MERKNADDiverse anmerkninger
MOR_STILLINGKvinnelig etterlattes stilling
MOR_FORNAVNKvinnelig etterlattes fornavn
MOR_ETTERNAVNKvinnelig etterlattes etternavn
MOR_ALDERKvinnelig etterlattes alder
MOR_BOSTEDKvinnelig etterlattes bosted
OPPGAVE_FRATil bruk ved dødfødsel