Rubrikker i folketellingene 1801-1910

Rubrikker i folketellingene 1801-1910

Innhold i folketellingene 1801 - 1910

Skjemaet nedenfor viser rubrikker (felt) i de data-registrerte folketellingene 1801-1910.

Rubrikker 1801 18651875189119001910
Tellingskrets - - + + + +
Skoledistrikt - L----
Huslistenummer - - - + B +
Personlistenummer (leilighetsnummer) - - +B+B
Side i folketellingslista + + - ---
Gårdsnavn / gatenavn + + + + + +
Gårdsnummer / husnummer/ gatenummer + - B + ++
Bruksnummer - - - L L L
Matrikkel- og løpenummer - + + + - B
Bebodde hus/sidebygn./bekvemmeligh. -+++++
Antall værelser av ulike typer - - - B B B
Markering av hushold++ + + + +
Antall personer + - - + + +
Personens nummer i lista - - + + + +
Personens navn++ + + + +
Kjønn++ + + + +
Bostatus - - - + + +
Sedvanlig bosted, midl.tilstede - - + + + +
Antatt oppholdssted, midl.fravær - - + + + +
Familiestilling + + + + + +
Sivilstand++ + + + +
Yrke+ + + + + +
Arbeidsledighet - - - -- +
Fødselsdato / Fødselsår / Alder AAÅÅÅ/DD
Fødested - + + + + +
Statsborgerskap - - + + + +
Trossamfunn - + + + + +
Sykdom / Sinnsykdom - + + + + +
Når sykdommen inntrådte - + + + --
Nasjonalitet / Etnisitet - (+)(+)(+)(+)(+)
Språk - (+)(+)(+)(+)(+)
Kreaturhold (flere rubrikker) - + + BB-
Utsed (flere rubrikker) - + + BB-
Skipslister - - + + + +
Hjemvendte emigranter - - --- +

Kode Rubrikkforklaring
+ Rubrikken fins i folketellingene for land og by
(+) Rubrikken fins for enkelte kommuner
B Rubrikken fins i bytellingene
L Rubrikken fins i landtellingene
D Fødselsdato
Å Fødselsår
A Alder
- Rubrikken forekommer ikke i tellinga