/ UiT Norges arktiske universitet
 

Folketellinger for statistisk bruk

Registreringssentral for historiske data har arbeidet lenge med å gjøre de transkriberte data tilgjengelig for statistisk bruk. Det vil si at alle opplysningene i de originale folketellingene er blitt erstattet med tall (koder), slik at det er mulig å kjøre statistiske analyser på datamaterialet.

Nedlasting av data

De kodede versjonene av de fullstendig transkriberte folketellingene for årene 1801, 1865, 1900 og 1910 kan lastes ned fra websiden til North Atlantic Population Project (NAPP).

1875 folketellingen er foreløpig ikke transkribert for hele landet. Det er imidlertid mulig å laste ned et 2% utvalg for alle kommunene, og et 100% utvalg for enkelte kommuner, som f.eks. alle kommune i Nordland, Troms og Finnmark.

Nedlastningen er gratis, men man blir bedt om å registrere seg som bruker og logge inn med passord.

Dataene er godt dokumentert og de norske folketellingene er kompatible med kodede folketellinger fra Canada, Storbritannia, Island, Sverige og USA fra omtrent samme tidsperiode. Dette gjør det mulig å sammenligne ulike forhold i Norge med tilsvarende forhold i andre land.

Bestilling av data

Det er også mulig å bestille enkelt kommuner fra folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910 i koda versjon direkte fra RHD. Dokumentasjon av innholdet i kodafilene finnes i denne kodeboken. Kodafilene kan leveres i Access-, Excel- eller CSV-format. Spesifiser hvilke format som ønskes. Dataene er gratis for bruk i forskning. Bestillingen sendes til: rhd-web@sv.uit.no

All bruk av disse versjonene av folketellingene bør inneholde en referanse til Registreringssentralen for historiske data og til North Atlantic Population Project.