/ UiT Norges arktiske universitet
 

Registreringssentral for historiske data

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Hovedformålet er å transkribere historiske kilder og gjøre disse tilgjengelig for forskning.


Søk i kildene

RHD har flere kilder som er søkbare. En komplett oversikt finnes her. Folketellingene for 1865, 1900 og 1910 er landsdekkende. 1875 tellinga er fullstendig transkribert for omtrent halve landet.

Enkelt søk i folketellingene

Gir mulighet for søk på kombinasjoner navn, fødested og bosted i folketellingene.

Avansert søk i folketellingene

Gir mulighet for søk på flere elementer samt kodet fødested i folketellingene.

Kirkebøkene er transkribert for noen utvalgte prestegjeld. Gårdsmatrikkelen fra 1886 er landsdekkende.

Søk i kirkebøkene

Gir mulighet for søk på kombinasjoner navn, bosted og år i kirkebøkerne.

Søk i matrikkel 1886

Gir mulighet for søk på kombinasjoner navn, gård/bruks-navn og sogn i matrikkelen.

Tekster