/ UiT Norges arktiske universitet
 

Søking i kirkebøker

Fyll ut ett eller flere navnefelt:

Fornavn:

Etternavn:

Bosted:

Fra årstall: 

 til: 

Søk i kirkebok:

Forklaringer:
(1700-1800) - Angir tidsperioden som er registrert.
(1700..1800) - Viser at ikke hele perioden er registrert.

Informasjon

Bruksanvisning

Fyll ut ett eller flere av navnefeltene ovenfor. Velg kirkebok, og deretter et eller flere områder dersom du ønker å avgrense søket ytterligere. Bruk søkeresultatet for å få flere opplysninger. Trykk deretter på knapp for søk for å starte søket.

    Noen viktige momenter:
  • Man kan søke på personer som er registrert i kildene med fornavn, etternavn eller bosted.
    Et søk på fornavn vil søke kun på fornavnsfelt i kilden, ikke bare for hovedpersoner, men også for andre personer som er registrert med fornavn i kilden. Personer som er registrert med f.eks. fornavn og etternavn i samme felt, eksempelvis forlovere, vil ikke bli inkludert i søket.
  • Man kan også søke kun på sted. Ved å velge f.eks. Hammerfest og begravelse vil søket gi de 200 første registrerte begravelsene for Hammerfest.
  • Man kan begrense søket med å angi tidsperiode. Man kan oppgi øvre og nedre tidsgrense eller kun en av delene.
  • For øvrig gjelder de samme regler som ved søking i folketellingene.

Spørsmål vedrørende tjenesten sendes til RHD.

Hva som er transkribert

En fullstendig oversikt over hva som er transkribert av RHD finnes her.