/ UiT Norges arktiske universitet
 

Registrer deg!

Ved Registreringssentral for historiske data (RHD) ved UiT Norges arktiske universitet, jobber vi for tiden med å få en oversikt over hva vår andel av transkriberte folketellinger og kirkebøker er brukt til. Om du har fått utlevert data fra RHD og brukt disse i en kronikk, essay, bok, masteroppgave, doktorgrad, artikkel mm., så setter vi stor pris på om du fyller inn en referanse ved å klikke på lenken under.

Registrer her

Ved flere forfattere, bruk semikolon for å skille, eksempel: Sommerseth, Hilde; Walhout, Evelien

Forfatter(e):

Årstall:

Tittel:

Redaktør:

Tidsskrift/boktittel
/Forlag:

DOI/Nettside:

Kildetype:

Tema:

 

Eksempel

Sommerseth, Hilde, (2018). Intergenerational transfer in infant mortality in northern Norway during 19th and early 20th century, Historical Life Course Studies, http://hdl.handle.net/10622/23526343-2018-0008?locatt=view:master, Historisk befolkningsregister, spedbarnsdødelighet