Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Resultat fra søk i matrikkelen for 1886

Informasjon om matrikkelgård:
  • Fylke: Buskerud
  • Kommune: Nedre Eiker
  • Sogn: Nedre Eker
  • Gårdsnummer: 14
  • Gammelt matrikkelnr: 14
  • Navn på gård: Viken søndre
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 43

BruksnrGammelt
løpenr
BruksnavnBrukers navnSkyld i
Mark-Øre
Skyld i
Daler-Ort-Skilling
Merknad
1 53a Viken søndre Haaken Andersen 5-82 1-4-19-0
2 54c Viken søndre Haaken Andersen 1-12 0-1-17-0
3 53b, 54f Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 3-29 0-1-0-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 55a Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-18-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 55l Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-6-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 56d Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-20-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 56e Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-1-0-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 57c Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-1-0-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 65a6 Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-11-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 65b2 Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-11-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 77b Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-13-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 91c Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-20-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 92a2 Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-10-0 Skyld fordelt med annet brug.
3 92b2 Steinbrudalen (Skov) Hans Jørgen Hansen 0-0 0-0-10-0 Skyld fordelt med annet brug.
4 53c Trulseløkken Marte Andersdatter 0-20 0-0-11-0
5 53d Viken søndre Nils Kristoffersens Enke 0-50 0-1-3-0
6 53e Smedsrud Borger Andersen Solløs 0-36 0-0-14-0
7 53f, 54k Engeløkken O. Haugan & Ko. 0-90 0-1-11-0
8 53g Sletten Anton Nilsen Munkhaugen 0-2 0-0-1-0
9 54a1 Viken søndre Anders Jonsen Aas 0-68 0-1-3-0
10 54a2 Viken søndre Kr. Braaten 1-2 0-1-16-0
11 54b Viken søndre Borger Andersen Solløs 1-85 0-3-12-0
12 54d Viken søndre Hans Larsen Suterud 0-84 0-1-14-0
13 54e Ekornrudløkken Anton Andersen 0-8 0-0-4-0
14 54g Veslejordet Olaus Larsen Suterud 0-86 0-1-8-0
15 54h Viken søndre Kristoffer Andersen Suteruds Enke 0-22 0-0-10-0
16 54i Viken søndre Kristoffer Kristoffersen Viken 0-34 0-0-13-0
16 54i Viken søndre Kristoffer Andersen Suterud 0-34 0-0-13-0
17 55b Suterudløkken Tollev Olsen 0-48 0-1-5-0
18 55c Hus No. 62 i Mjøndalen (Endeløkken eller Smedløkken) Martin Kristoffersen Aasen 0-8 0-0-7-0
19 55d Hus No. 19 Theodor Olsen Viken 0-2 0-0-1-0
20 55e Viken søndre Markvart Nilsen, Sagfoged 2-49 0-2-22-0
21 55f Hus No. 50 Kristoffer Andersen Suterud 0-42 0-1-0-0
22 55g Viken søndre Johan Pedersen 3-61 1-3-11-0
23 55h Viken søndre Kristoffer Kristoffersen 4-39 1-4-19-0
24 55i Skov Peder Bengtsen 0-8 0-0-2-0
25 55k Viken søndre Godberg Olsen 0-50 0-0-22-0
26 55m Viken søndre Haaken Olsen 0-64 0-1-6-0
27 55n Hus No. 47 Kristen Olsen 0-26 0-0-12-0
28 55o Stranden Andreas Kristensen 0-52 0-1-5-0
29 55p Hus No. 17 (Vik lille) Olaus Larsen 0-2 0-0-1-0
30 55q Hus No. 61 (Langvik) Kristoffer Amundsen 0-4 0-0-2-0
31 55r Viken søndre Andreas Kristensen 0-2 0-0-1-0