/ UiT Norges arktiske universitet
 

Eilert Sundt

Eilert Sundt
Eilert Sundt
Registreringssentral for historiske data har gjort Eilert Sundts verker mer tilgjengelig for bruk i forskning og undervisning. I stedet for trykte utgaver, har siktemålet vært å gjøre Norges første - og største - samfunnsforsker tilgjengelig via Internett.

Utgangspunktet for de optisk leste tekstene er serien med verker i utvalg (11 bind) som Gyldendal Norsk Forlag ga ut på 1970-tallet. Redaktørenes forord er imidlertid ikke tilgjengelig, da disse er beskyttet av opphavsrett. Opphavsretten gjelder ikke for Sundts skrifter siden mer enn 80 år er gått etter hans død.

Kort om Eilert Sundt
Sundt, Eilert, 1817—75, samfunnsforsker og prest. Hadde statsstipendium 1848—69 for å studere landstrykere, etter hvert utvidet til å omfatte hele den sosiale tilstand i Norge. Sogneprest i Eidsvoll 1870; red. for Folkevennen 1857—66; stiftet Oslo Arbeidersamfund 1864. "Eilert Sundts lov" om variasjon i fødselskullene har hatt stor betydning. Omfattende sosiol. forfatterskap, bl.a. Beretning om Fante- el. Landstrygerfolket i Norge (1850), Om Sædeligheds Tilstanden i Norge (1857), Om Rensligheds-Stellet i Norge (1869).
Kilde: Caplex

Eilert Sundts verker

Utgitt år:

1852

1855

1855

1857

1864

1866

1858

1858

1859

1859

1861-1864

1862

1867-1868

1869

1870

1873

Tittel:

Fante- eller Landstrygerfolket i Norge - Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde

Om dødeligheden i Norge - Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar

Om giftermål i Norge - Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar og Sæder

On Marriage in Norway - Translated and introduced by Michael Drake

Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge

Fortsatte Bidrag angaaende Sædeligheds-Tilstanden i Norge

Om Sædeligheds-Tilstanden i Norge. Tredie Beretning

Om Røros og Omegn - Reise-Beretning

Om Piperviken og Rusløkbakken - Undersøgelser om Arbeidsklasens Kaar og Sæder i Christiania.

Om Ædrueligheds-tilstanden i Norge

Harham - Et Exempel fra Fiskeri-Distrikterne

På havet

Om Bygnings-skikken paa Landet i Norge

Om Husfliden i Norge - Til Arbeidets Ære og Arbeidsomhedens Pris

Om Renligheds-stellet i Norge - Til Oplysning om Flid og Fremskridt i Landet

Om Fattigforholdene i Christiania

Om Huslivet i Norge - Fortsættelse af Bogen fra 1869 "Om Renlighedstellet i Norge". Og med særligt hensyn til de tre vestlandske Amter Romsdal samt Nordre og Søndre Bergenhus.

Nedlastbare data

Piperviken Nedlastbar access-fil som inneholder grunnlagsmaterialet for Eiler Sundts undersøkelse om Piperviken.
(Access '97, 322 KB)

Sekundærlitteratur om Eilert Sundt

Bilder og kart fra Piperviken og Ruseløkbakken

Bilder med undertekst er hentet fra Menz Schulerud: Piberne og pigerne i Vika (1963). (Unntatt det siste kartet.)

 • Strandgaden

  Pipervikens Strandgade i 1890, tegnet av Theodor Kielland-Torkildsen.

 • Piperviken

  Bildet fra 1860-årene gir et godt inntrykk av det opprinnelige Piperviken, som begrenses av Skolegaten, Fridthof Nansens plass, Otto Sverdrups gate, Tordenskiolds gate og Rådhusplassen

 • Piperviksbryggene

  I 1879 er Piperviksbryggene fremdeles meget primitive, men efterhvert blir de utbedret. I forgrunnen losses sten til byens kaier og gater som nu skal brolegges for den økende trafikk

 • Piperviksbryggene

  Husene i Sjøgaten var pene og borgerlige nok som bakgrunn for velkomstseremonier for notable gjester, men det som lå bakenfor skulle helst ikke vises frem. Her er rivningen et ugjenkallelig faktum.

 • Kart

  Piperviken - den gamle bebyggelsen (grønt) i forhold til den nye.

 • Kart

  Kart over Kristiania. Udgivet av Byens Opmaalingsvæsen 1900.(Utsnitt)

Strandgaden
Pipervikens Strandgade i 1890,
tegnet av Theodor Kielland-Torkildsen.