/ UiT Norges arktiske universitet
 

Forskningsresultater basert på RHDs data

Postere


Birgit Larsen - Giftermål og etnisitet. Samer, nordmenn og ekteskap i Karlsøy 1770-1900

Hans Henrik Bull - The Rise and Fall og Illegitimacy in a Rural Society. The Case of Rendalen, Norway 1750-1900

Eli Fure - Is it the Mother’s Health that really matters? Infant mortality in Asker and Bærum during the late 18th and early 19th century

Marta Gjernes - Jødiske innvandrarar i Kristiania 1851-1942

Gunnar Thorvaldsen - Migrasjon i Troms i annen halvdel av 1800-tallet. En kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900

Hilde L. Jåstad - At a household level, how did sibling’s death affect index child’s mortality? Infant mortality in Tana parish in the period 1750-1918

Svenn-Erik Mamelund - A socially neutral disease? Individual social class, household wealth and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918-19

Vedlegg til artikler


Kart til Gunnar Thorvaldsen: Ut av statskirken – en oversikt 1865 til 1980. Historisk tidsskrift 2015/1