/ UiT Norges arktiske universitet
 

Litteratur om databehandling i historiefaget

På denne siden finnes referanser til litteratur om databehandling i historiefaget. Oversikten viser til artikler fra RHDs faste spalte i Heimen. I tillegg finnes en oversikt over artikler og bøker som er skrevet av faglig ansvarlig ved RHD, Gunnar Thorvaldsen. Til slutt finnes en liste over norske og enkelte nordiske referanser til litteratur om databehandling i historiefaget eller hvor edb har blitt brukt i historisk forskning.

Fagstoff skrevet av Gunnar Thorvaldsen

Fagstoff skrevet av Gulbrand Alhaug

  • 1985 Noen skilnader i namnemønsteret mellom Nord-Noreg og Indre Austlandet. I: Sigurd Fries & Roland Otterbjörk (red.): Regional och social variation i nordiskt personnamnskick. (NORNA-rapporter 29.) Uppsala, s. 42-56.
  • 1989 Personnamn i Nord-Noreg - forskingsstatus og perspektiv framover. Nordlyd 15, s. 87-113.
  • 1990 Women´s names in -ine - a great name fashion in Norway in the 19th century. I: Eva Närhi (red.): Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki, s. 137-144.
  • 1991 Frå Dagny og Jenny til Bjørgny og Perly. Nye kvinnenamn på -y etter mønster av namn med liknande struktur i norrønt og engelsk. I: Gordon Albøge, Eva Villarsen Meldgaard & Lise Weise (red.): Analogi i navngivning. (NORNA-rapporter 45). Uppsala, s. 13-47.
  • 1991 Personnamngransking som middel til å oppspore slektsrøter. I: Botolv Helleland (red.): Norsk språk i USA. Oslo, s. 173-191.
  • 1991 Russiske personnamn i Nord-Noreg. Namn og Nemne 8, s. 93-114.
  • 1992 Lemmatisering av namnevariantar - ein nivåmodell basert på norsk materiale. Studia anthroponymica Scandinavica 10, s. 115-150.
  • 1998 Name, status and gender. On the use of initial letter instad of full first name in Norway in the 19th century. I: W.F.H. Nicolaisen (red.): Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences 1996. Vol. 3. Aberdeen 1998, s. 3-10.
  • 2002 The problem of name variants - how the historian can help the anthroponymist. I: Dieter Kremer & Thorsten Andersson (red.): Proceedings of the XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences 1993. (Patronymica Romanica 19) Tübingen, s. 5–12. (Saman med Gunnar Thorvaldsen.)
  • 2002 Atlanta og Nordstjerna - namn på barn fødd på havet. I: Anfinnur Johanson (red.): Eyvindarbók. Torshavn, s. 43–54.

Fagstoff skrevet av Sølvi Sogner

HEIMEN - Lokalhistorisk tidsskrift